Elysha Zaman (22) i far og farmors fotspor

Hun håper på en plass i kommunestyret i Lier for å kjempe for et bedre samfunn. Klarer Elysha Zaman(22) det, blir hun tredje generasjon Zaman i kommunepolitikken.