Full uenighet om E134-utredninger

Utredning av en eller fire alternative veistrekninger på E134, det fikk temperaturen opp i valgdebatten i Lier.