LIER: Under ordførerdebatten i Mediehuset Drammens Tidende onsdag, kom det frem at begge de to ordførerkandidatene i Lier, Helene Justad (H) og Tonje Evju (Ap), er åpne for å legge ned Nordal skole.

- Vi har en skole i Lier som koster mye, mye mer penger pr. elev enn andre. For Nordal skole er liten og kostnadskrevende å bevare, sa Tonje Evju.

Del på Facebook

Hun understreket at det ikke er noen målsetning for Ap å legge ned en skole.

- Men vi er tydelige på at vi vil se på skolestrukturen i kommunen og få ned kostnadene som handler om arealer. Vår målsetning er å ha gode skoler, et godt fagmiljø og at elvene skal trives. Ut fra disse målsetningene sier vi at Nordal skole kan ofres.

LES OGSÅ: Hva mener ungdommen?

Heller ikke Helene Justad er fremmed for å legge ned skolen. Dermed fraviker Høyre fra det som hele tiden har vært deres linje, nemlig å bevare skolestrukturen slik den er i dag. Men Justad tar forbehold om at det kommer et boligfelt på Nordal, som planlagt.

- Vi har alltid kjørt på den linjen at vi skal bevare skolestrukturen fordi Lier består av så mange bygdesamfunn. I forrige kommuneplan, og i den nye som skal forhandles, ligger det inne to store boligområder. Så nå får vi avvente og se om det blir bygging først.

Les om ordførerduellen i Nedre Eiker her.

 

Se hele duellen her: