Jørund Henning Rytman (Frp) er en av personene som står opplistet som frimurer i Johannes-losjen, en av de lavere losjene i Drammen.

LES OGSÅ: Losjen er avslørt

Frp kommer først

Derimot er det ikke mye tid som blir brukt innenfor losjens fire vegger. Det har ikke døgnet nok timer til for den unge politikeren.

- Nå er det slik at møtene i losjen er på onsdager, og da kræsjer det med en del viktige møter innen politikken. Og det er Frp jeg prioriterer først, sier Rytman til dt.no.

Ikke lov å diskutere politikk

Rytman ble medlem av losjen for en tre-fire år tilbake, og legger vekt på at dette er en ren fritidssyssel, og ikke tilknyttet politikken.

- Det er en regel at man ikke skal diskutere politikk i losjen. Det synes jeg er en grei regel. Der er yrke uvesentlig, så lenge man er godkjent i følge til de kravene som stilles til en.

- Hvilke krav er det?

- Det er at en bekjenner seg den kristne tro, har et godt omdømme og blir godkjent av minst to personer i losjen. Det er krav som jeg ikke har et problem med, sier Rytman.

Må være hemmelighold

Han ser ikke noe problem i hemmeligholdet innenfor losjen.

- Det er visse ting en ikke kan fortelle, selv om det er mer åpent enn før og mye mer moderne enn tidligere. Slik er det også innen politikken og slik er det også i andre aktiviteter, sier han og drar frem studentforeninger, militære befalskoler og Telemarksbataljonen som eksempler.

- Man mister litt poenget med ritualer eller opptakstester, som for eksempel fadderuker, russedåper og militærøvelser om en forteller alt som skal skje, sier han.

Bare positive erfaringer

Losjen i Drammen har han bare positive erfaringer med.

- Det er et sted for avkobling og refleksjon. Jeg mener losjen har gjort meg til et mer filosofisk og reflektert menneske. Det har gjort meg mer moden og til et bedre menneske, sier Rytman.

- Losjen fokuserer på de gode verdiene.