LIER: To og et halvt år etter at Lier kommune anmeldte kvinnen for bedrageri, er saken fortsatt ikke ferdig etterforsket. Politiet i Søndre Buskerud henla først saken, men fikk den raskt i retur fra statsadvokaten. Han krevde grundigere arbeid.«Etterforskningen må gjenopptas, og politiet bes vurdere nøye om det er grunn til å utvide kretsen av mistenkte», skriver statsadvokat Bjørn Kristensen i et brev Drammens Tidende og Lierposten har fått tilgang til.

Han ber om at saken får høy prioritet.

LES OGSÅ: Kolberg presset kommunetopper i politisak

Kontaktet politiet

Kolberg var ikke kjent med at saken var gjenopptatt før Drammens Tidende og Lierposten tok kontakt, men bekrefter at han kjenner hovedinnholdet i anmeldelsen.

Han bekrefter at han har tatt direkte kontakt med politiet i Lier.

– Jeg snakket med politiet én gang om hvor saken sto for å få vite om framdriften. For det er selvfølgelig en belastning å ha en sånn sak hengende over seg, sier Kolberg.

Vi oppfattet det som en pårørende som ønsket informasjon i saken. Han har ikke lagt noe press på politiet, utover det som er normalt for en pappa. Rune Engevik (politibetjent)

Han husker ikke hvem han snakket med, men understreker at han ikke prøvde å blande seg inn i etterforskningen. Politiet forsikrer om at Kolbergs telefon ikke har påvirket deres arbeid.

– Vi oppfattet det som en pårørende som ønsket informasjon i saken. Han har ikke lagt noe press på politiet, utover det som er normalt for en pappa, forteller politibetjent Rune Engevik ved Lier lensmannskontor og deler responsen Kolberg fikk:

– Han ble avvist fordi han ikke er part i saken.

LES OGSÅ: Lier-ordføreren: - En umenneskelig situasjon

Kritisk kommune

Lier kommune er svært kritisk til politiets arbeid. Rådmann Hans-Petter Christensen påpeker at det ikke er ofte de politianmelder noen.

– Da er det sterke indikasjoner på at noe kriminelt har skjedd. I denne saken hadde vi fått opplysninger vi selv ikke kunne undersøke, sier han.

– Jeg har begrenset innsikt i hva politiet har gjort, men jeg må si jeg stusser.

Vi mente vi ikke ville nå fram i denne saken og har henlagt den etter bevisets stilling. Statsadvokaten har påpekt ting som burde vært gjort, og det er vi helt enige i. Jarle Vist (politiadvokat)

Lier kommune ga seg ikke da saken ble henlagt og påklaget avgjørelsen til statsadvokaten. Der fikk de medhold og forventet at økonomiavsnittet i Søndre Buskerud politidistrikt ble koblet inn.

Det skjedde ikke.

– Vi mener dette er forhold som fordrer økonomisk kompetanse, sier Christensen.

LES OGSÅ: Werp (H): - Helt uakseptabelt

Tar selvkritikk

Lier-lensmann Arne Lauvålien henviser spørsmål om etterforskningen til politiadvokat Jarle Vist. Han bekrefter at saken nå er tilbake i Lier.

– Det er de som har saken og har ansvar for den. Vi har vurdert om økonomiavsnittet bør kobles inn, men har kommet til at det ikke trengs. Men de er tilgjengelig for etterforskerne, sier Vist.

– Hvorfor ble saken henlagt?

– Vi mente vi ikke ville nå fram i denne saken og har henlagt den etter bevisets stilling. Statsadvokaten har påpekt ting som burde vært gjort, og det er vi helt enige i, sier Vist.

– Tar dere selvkritikk på håndteringen av denne saken?

– Ja, vi kunne håndtert saken grundigere i første omgang, innrømmer Vist.

Drammens Tidende og Lierposten har vært i kontakt kvinnen som er anmeldt. Hun sier hun er uskyldig.

LES OGSÅ: Derfor ble Kolbergs stedatter anmeldt

Ønsker avklaring

Rådmann Christensen ønsker en avklaring.

– For oss hadde det vært vel så gledelig om påstandene i anmeldelsen ikke stemmer, sier han og forventer at saken tas på alvor.

– Når politiet gjør som i denne saken, gir de inntrykk av at de ikke ønsker slike anmeldelser. Vi er satt til å forvalte fellesskapets ressurser. Da kan vi ikke tolerere misbruk eller se på at det blir en skjev fordeling mellom dem som har behov for ressurser, avslutter han.

LES FLERE NYHETER FRA LIER PÅ DT.NO