DRAMMEN: Ifølge Helsedirektoratets nyeste anbefalinger bør barn minimum være i fysisk aktivitet 60 minutter hver dag, inkludert tre økter med høy intensitet i løpet av uka.

Samtidig går direktoratet for første gang ut og advarer mot for mye stillesitting – det gjør også gruppeleder i Drammen Ap, Masud Gharahkhani.

Han vil ha med seg de andre partiene i Drammen på et løft for fysisk aktivitet i skolen – nå:

– Drammensskolen bør ha som konkret målsetting at alle elever skal ha minst en times fysisk aktivitet på skolen hver dag. Skal vi bli den beste skolen i landet, må vi få til det, sier han, og røper flere visjoner for drammensskolen.

– Drammen bør bli en storbypilot på området. Det vil få både nasjonal og lokal oppmerksomhet, og Drammen kan bli selve kroneksempelet på en by som tar barnas fremtid på alvor, sier han, og peker på at fysisk aktivitet også er bra for læring – ikke bare folkehelse.

Bedre skoleresultater

Og Gharahkhani får støtte fra divisjonsdirektør i Helsdirektoratet, Knut-Inge Klepp.

– Barn og unge institusjonaliseres til å sitte stille i skolen. Det er ikke unaturlig at mye av læringen skjer sittende, men det kommer stadig mer forskning som viser at fysisk aktivitet har en positiv effekt på læring.

Ghrahkhani på sin side, viser både til folkehelse og levekårsutfordringer i Drammen, men trekker også fram Lier kommunes grunnforutsetning for Sylling-prosjektet: At skolen skal gjøre det bedre på nasjonale prøver.

– Det er ingenting som tilsier at barn må sitte stille for å lære! Læring, lek og fysisk utfoldelse kan være en og samme sak, mener han, og er forarget på sine politiske motstandere som han mener også er for stillesittende.

Hadde Gharahkhani fått det som han ønsket, hadde nemlig prosjektet alt vært i gang. Han la fram forslaget i høst.

– Alle er selvfølgelig positive, men først måtte det utredes, sukker han og mener at man burde se på Sylling i stedet.

– De bare gjorde det. Det handler om vilje, og om å finne andre måter å organisere skolehverdagen på. Vi må være utålmodige!

LES OGSÅ: Hoppende glade barn viser vei

LES OGSÅ: Kroppsøvingsrevolusjon, med idrettsgleden i sentrum

Dårlig tid

Daglig leder ved Idrettsfritidsordningen på Øren, Hans Einar Ødegård, mener også at man har dårlig tid.

– Vi ser store forskjeller mellom barn som er aktive og ikke – og vi er opptatt av at vi må lære barn gode aktivitetsvaner som de kan ta med seg resten av livet, sier han, og mener skolen er det rette stedet å begynne. Han får medhold fra Klepp i Helsedirektoratet.

– Barnehage og skole er arenaer hvor vi når alle. En time daglig fysisk der er en god begynnelse som vil sikre at alle barn er aktive hver dag – også de som ikke er så aktive på fritida.

LES OGSÅ: Røyking kan tredoble risikoen for frafall i skolen

LES OGSÅ: Står opp mot for mye stille sitting

Andre saker på dt.no:

Drammenser vant prestisjepris

Dro frem kniv under krangel

– Jeg er takknemlig for at jeg fortsatt er i live