Hvor­dan skal byen ut­vik­les?

Av og
Artikkelen er over 4 år gammel

I dag star­ter Dram­mens Tidende en større re­por­ta­sje­se­rie om hvor­dan byen kan ut­vik­les fram til det nes­te by­ju­bi­le­et; 225-års­fei­rin­gen i 2036.