MODUM: I dagens Drammens Tidende ber et samlet korps av Stortingspolitikere i Buskerud om at Utlendingsnemnda bruker skjønn. Stortingsrepresentant for Høyre, Arve Kambe er sikker på at de har den muligheten allerede nå. Nå ber Kambe ministeren å komme ut av ” sommerhiet.”

- Storberget ble selv nettopp far og har et barn på samme alder som Laila og Ole Kristian Navrud i Åmot. Han bør lett kunne sette seg inn i familiens situasjon. Hele utvisningssaken er fullstendig absurd, og går på UNEs troverdighet løs, tordner høyres talsmann overfor dt.no

Les alt om Navrud-saken her.

Alle muligheter

Kambe er heller ikke nådig overfor Utlendingsnemnda (UNE), og mener de graver sin egen grav.

- I utlendingslovens paragraf 70, og i en rekke bestemmelser for hvordan slike saker skal håndteres, har UNE alle muligheter til å bruke skjønn. Det er fullstendig fraværende i denne saken.

Her kan du se hva det står om paragrafen på UNEs hjemmesider.

Tidsspørsmål

Kambe mener det uansett bare er et spørsmål om tid før Laila Navrud får sin permanente oppholdstillatelse.

- I ytterste konsekvens kan det ta to til tre år. Innreiseforbud i to år, og ett år med ny saksbehandling i UNE. Da er hun på det nærmeste garantert opphold. Da vil hun også oppnå familiegjenforening med sin fem år gamle sønn som nå bor i Filippinene. Storberget og ledelsen av UNE må se på saken med nye øyne og følge sitt eget regelverk, slik at Laila og babyen får bli og femåringen får komme til Norge.

Best for alle

En fullstendig familieforening nå er en seier for alle, mener høyremannen.

- Det må da være mye bedre at Laila får bli og får femåringen i hennes fra Filippinene til Norge nå. Om tre år er hennes sønn åtte år og klar for andre eller tredje klasse. Det må da være mye bedre å få han til Norge nå slik at han rekker å lære seg språk og få venner før han plutselig står i en skolesituasjon. Skulle alt gå galt vil uansett Laila og hennes to barn bli sendt ut av Norge, men i mellomtiden har Norge vist menneskelighet og forståelse av at foreldre, barn og familie hører sammen.

Les alt om Navrud-saken her.