MODUM: To gutter på 13 og 14 år har vært i avhør med sine foreldre etter at politiet har beslaglagt de to skytevåpnene.

I første omgang beslagla politiet et våpen, men etter samtaler med guttene fikk politiet mistanker om at det kunne være flere våpen på skolen.

Etter nye søk fant politiet nok et skytevåpen i skolelokalene. I umiddelbar nærhet av det ene våpnet ble det også funnet skarpe skudd. Men ingen av våpnene skal ha vært ladd.

- Den ene av guttene har forklart at han følte seg mobbet på skolen. Og at våpnene skulle brukes til å skremme mobberne om de forsøkte seg igjen, forteller Lisbeth G. Edvardsen, politiførstebetjent ved Modum lensmannskontor.

- Dette er noe vi kommer til å undersøke videre, sier hun.

I avhør

– Jeg kan bekrefte at vi har gjort et beslag av et våpen. Og at to gutter nå sitter i avhør hos oss, fortalte lensmann Jarle Hopperstad til Drammens Tidende like etter det var kjent at det første av to våpen ble funnet.

– Hva slags våpen var det?

– Det var ikke en softgun. Men utover at det er et skytevåpen, ønsker jeg ikke å kommentere hva slags våpen det var, svarer Hopperstad.

Han vil heller ikke si noe hva slags skytevåpen det andre beslaglagte våpenet er.

Politiet fikk inn et tips om at det kunne være våpen i sirkulasjon blant elevene på skolen og allerede tirsdag var uniformert politi på skolen.

– Vi kan selvfølgelig ikke si noe om hva slags tips vi fikk, men vi begynte søk på tirsdag og fortsatte i dag, forteller Hopperstad.

Politiet jobber nå med å finne ut av hvor våpenet stammer fra og hvordan gutten har fått tak i våpenet.

– Og så undersøker vi selvsagt hvorfor våpenet har blitt tatt med på skolen, sier Hopperstad, som ikke legger skjul på at han syntes det er skremmende at barn i ungdomsskolealder tar med seg våpen på skolen.

Samles

Skolen skal nå ha bestemt seg for å utvise de to guttene i tre dager. 
Alle på skolen samles nå på morgenen for å snakke om det som er skjedd.