MODUM: Ordfører Terje Bråthen tok opp Navrudsaken med statsminister Jens Stoltenberg lørdag. Nå vil justisdepartementet se på lovverket.

Stoltenberg ville ikke kommentere denne enkeltsaken, men åpnet allerede lørdag for at det kan være lurt å se på regelverket en gang til hvis praksisen på området får uheldige konsekvenser.

Nå sier statssekretær Pål K. Lønseth at de skal ha en generell gjennomgang av loven, og spesielt knyttet opp mot dem som har arbeidstillatelse som au pair.

Bakgrunnen er helt åpenbart saken til Laila Navrud fra Åmot. Den historien kunne du lese for første gang i Drammens Tidende for tre uker siden.

Da må hun få bli

Ordfører Terje Bråthen (Ap) i Modum har engasjert seg kraftig rundt familien Navruds skjebne. Han mener nå at utvisningsvedtaket må legges på is og at Laila må kunne starte og jobbe igjen.

– Jeg tror det vil være smart av Utlendingsnemnda (UNE) å slå kontra i denne saken. Når det kommer politiske signaler – både fra statsministeren og fra justisdepartementet, så bør Laila i første omgang få bli inntil lovverket forhåpentligvis endres. Da er det jo helt åpenbart at hun får bli i Modum, sier ordfører Terje Bråthen.

LES OGSÅ: Advokat tilbyr gratis hjelp.

Rask behandling

Leder av UNE, Tone Brosstad, sier til Drammens Tidende at de behandler begjæring om omgjøring av vedtak raskt.

Det første de gjør er å se om det fremkommer nye opplysninger. I utgangspunktet er alle ankemuligheter oppbrukt når saken er ferdig behandlet hos dem. En ny behandling må i så fall bety at det fremkommer nye og ukjente opplysninger.

LES MER: Gir pengestøtte for å hindre tvangsutsendelse.

Navruds advokat vil levere begjæringen om omgjøring av vedtaket i dag.

– Er det mulig å søke om å få bli i landet i påvente av en ny behandling hos dere?

– Ja, det er mulig å søke om utsettelse av utvisningsvedtaket, sier Brosstad.

– Med de politiske signalene som nå kommer: Er det naturlig for UNE å avvente en eventuell ny lovgivning på området før dere behandler saken?

– Vi arbeider ut ifra dagens lovgivning inntil det eventuelt kommer en ny, sier Brosstad.

Au pair

Justisdepartementet skal spesielt se på forholdene til de som er her i landet som au pair.

Det var nettopp det Laila Navrud var da hun kom til Norge. Da ble dette stemplet i passert. Men da hun giftet seg med Ole Kristian søkte hun om ny arbeids– og oppholdstillatelse. I det nye visumet står det kun arbeidstillatelse og en kode etter.

Ikke noe sted står det at tillatelsen kun gjelder som au pair.

– Når også skattemyndighetene sa hun hadde arbeidstillatelse og hun fikk utstedt et ordinært skattekort, ja så trodde vi alt var i orden. Ingen kunne fortelle oss hva koden i passet betød, sier Ole Kristian Navrud.

På toppen av dette informerte Laila Utlendingsnemnda at hun arbeidet, hvor hun arbeidet og hun la med både lønnsslipp og kopi av arbeidskontrakt.

Opprører

Det som opprører over 55.000 mennesker, som nå har knyttet seg til støttegruppen på Facebook for at Lailia og sønnen skal få bli, er at hun blir behandlet som en kriminell.

Hun behandles på lik linje med folk som begår alvorlig kriminalitet. Dette til tross for at Laila Navrud har arbeidet, betalt skatt og lært seg norsk. Hun er en suksesshistorie når det gjelder integrering, men kastes ut på grunn av en formalitet.

Sover ikke

Ole Kristian Navrud sier at det nå går på stumpene løs for familien. Alt dreier seg om denne saken. Selv om det er mye positivt som skjer, er de nå i ferd med å pakke kofferten for å reise til Filippinene.

LES OGSÅ: Politikere ber for familien.

Laila må være ute av Norge senest 3. juni.


– Vi sover dårlig om nettene og i natt har vi ikke sovet i det hele tatt. Dette tærer på. Samtidig har Laila sønnen Teo på seks år på Filippinene. Vi hadde håpet han kunne få bo sammen med oss her i Norge. Vi har ikke sett ham på snart to år, sier Ole Kristian Navrud.