MIDTFYLKET:  Stillingen som helt og holdent er dedikert til oppsyn til verneområdet Trillemarka-Rollagfjell, blir snart lyst ut på nytt med tjenestested i Sigdal.

Samtidig sitter politimester Georg Isdahl  på Ringerike og ser at potten han har fått til å drive politidistriktet for i 2011 ikke holder. Faktisk må han la mellom 15 og 20 stillinger stå ubesatt, for å ta inn overforbruket i år og ekstra kostnader i 2011.

LES OGSÅ: Vil slå sammen politidistrikter

Lyses ut

Det kan bety at den eneste stillingen som blir erstattet i 2011 er stillingen som er viet oppsyn og etterforskning i Trillemarka-Rollagfjell. Betjenten som har denne stillingen har sagt opp jobben og skal flytte.

Drammens Tidende har fått bekreftet at den vil bli lyst ut, selv om politimesteren ikke vil kommentere enkeltstillinger nå.

Tillitsvalgt for polititjenestemennene i Nordre Buskerud, Snorre Halvorsen sier at man ikke kan sette et likhetstegn mellom politiets ordinære budsjetter og denne stillingen. Men han ser at det kan være et tankekors at andre operative stillinger blir satt på vent, mens man har penger til å beholde en slik type stilling.

– Midler til denne stillingen er øremerkede og vi vil ikke få styrket budsjettet selv om denne stillingen ikke ble besatt, sier Snorre Halvorsen. Han er mer opptatt av at de ordinære budsjettene er alt for trange.

LES OGSÅ: Eks-politimester vil bli politimester igjen

Indrefileten

– Jeg mener de nå skjærer bort «indrefileten» det vil si det beste politiet har å by på, nemlig aktivt politiarbeid ute i felten. Det er synd og det vil bli merkbart trangere, sier Halvorsen.

Han sier at det for regionen midtfylket vil bety at de trolig ikke får erstattet stillinger som av en eller annen grunn til ledige i løpet av året.

– I dag er vi akkurat mange nok til å kunne ha en turnus med helgevakt hver tredje uke. Blir vi en eller to færre, betyr det at vi må arbeide annenhver helg. Det igjen betyr hyppig avspasering og dermed færre politifolk på jobb i ordinær arbeidstid. Det vil igjen bety at saker hoper seg opp, sier Halvorsen.

Data

De økonomiske utfordringene i Nordre Buskerud er ikke selvforskyldt. De kommer av at politidistriktet fikk «inndratt» 1,8 millioner kroner til en del sentrale prosjekter i politiet, blant annet nye datasystemer.

– Det betyr at vi for første gang på mange år har brukt mer penger enn det vi har til rådighet. Underskuddet drar vi med oss inn i 2011. Dette kommer på toppen av nye prosjekter, der vi må være med å ta vår del av kostnadene, sier Isdahl.

– Investeringene kommer jo hele etaten til gode, men de skaper ikke flere polititjenester, sier Isdahl, som selv slutter som politimester til nyttår. Da blir han pensjonist.

Mer reservetjeneste

Lensmann i Krødsherad, Stein Arild Gjestemoen ser for seg mer reservetjeneste, det vil si betjenter med hjemmevakt på kvelds- og nattetid og større vaktdistrikter.

– Dette kan bety at vi deler av døgnet vil ha felles vakt med Ringerike. Det vil igjen bety lengre utrykningstid, sier Gjestemoen.

En annen effekt av innsparingen betyr hyppigere avspasering for dem som går i vaktsystemet.

– Det vil bli enda flere dager da lensmannen selv er den eneste til å bemanne kontoret, sier Krødsherad-lensmannen.

LES OGSÅ: Neppe sammenslåing

Ber om 500 mill

Snorre Halvorsen håper regjeringen innfrir kravet fra Politiets Fellesforbund (PF) om å bevilge 500 millioner kroner ekstra til investeringer. Dermed kan potten de nå har fått gå til ordinær drift.

–Uten dette vil 2011 bli et svært tøft år, sier Halvorsen.