SIGDAL: Kvinnen fra distriktet ønsker å fortelle om sine opplevelser med barnevernet i Midtfylket. Av hensyn til barnet er bestemoren anonym.Kvinnen er sterkt kritisk til måten barnevernet har behandlet familien på. Etter at Midt-Buskerud barneverntjeneste overtok omsorgen for barnet, har bestemoren mistet all tro på at de handler til barnets beste.

Fylkesnemnda har besluttet at verken far eller mor er egnet til å ha omsorgen for barnet. Familien har søkt om å få ha omsorg for barnet, men opplever at de ikke har blitt hørt, og har fått avslag etter avslag på søknader.

Familien fikk avslag

– Vi er en ressurssterk familie. Det står også i domspapirene. Datteren min, som er barnets tante, er godkjent fostermor med PRIDE-kurs, som er opplæring og godkjenning av fosterhjem. Hun søkte om å få omsorgen for tantebarnet sitt, men fikk avslag, sier hun til Bygdeposten.

Begrunnelsen skal ha vært at barnevernet tvilte på om barnets tante var flink nok til å sette grenser overfor sin bror.

– Barnevernet sier at de skal lete etter omsorgspersoner i barnets familie, men dette skjer ikke i praksis, bare i festtalene, mener bestemoren.


Saken er behandlet i Tingretten, og barnets far tapte. Barnet er i dag i fosterhjem.

– Bare én uke før saken kom opp, ble barnet flyttet fra beredskapshjemmet og til fosterhjem. Jeg synes det er veldig underlig at dette skjedde rett før saken ble behandlet, sier bestemoren.

LES OGSÅ: Når det offentlige øyet sover

Refs for klem

Etter at barnevernet overtok omsorgen, har far angivelig kun samvær fire ganger i året under oppsyn. Dette er også besteforeldrenes eneste mulighet til å treffe barnebarnet, for selv har de ingen samværsrett.

I vår møtte bestemoren imidlertid helt uventet barnebarnet på den lokale matbutikken, til tross for at hun bor i fosterhjem et godt stykke unna.

– Jeg kunne se at hun var i sjokk, men gikk rett bort til henne og ga henne en klem. Så foreslo jeg at vi skulle gå til kiosken og kjøpe is.


Bestemoren sanset at omsorgspersonen som fulgte barnet, ikke likte situasjonen, men hun valgte å fokusere på barnebarnet. Siden skal bestemoren ha fått instruks fra saksbehandleren i barnevernet om at hun bare skal si raskt hei og gå videre når hun treffer på barnebarnet.

– Det kommer jeg aldri til å akseptere. Hva lærer disse menneskene om psykologi? Hvordan kan det være til barnets beste at barnet ikke skal bli møtt av bestemor på en ordentlig måte?

LES OGSÅ: Nektet barna å gå på skolen

Har klaget

Kvinnen synes det er uhørt at familien er faset helt ut av barnevernet, og hun sier at de kommer til å fortsette å kjempe for sin sak til siste slutt.

– Vi kommer til å fortsette å søke om samvær og klage helt til vi får barnebarnet vårt tilbake. Vi får ikke fred før, sier bestemoren.

Familien har klaget på saksbehandleren og på barnevernets leder. De har også klaget på vedtaket i Tingretten. De mener det er utvist svært dårlig skjønn i saken.


– Jeg får mye støtte fra folk rundt oss og vi vurderer å anmelde saksbehandler. Vi har også fått masse telefoner fra andre i samme situasjon. Det er ikke normalt at det er så mange barn på samme sted som barnevernet overtar omsorgen for akutt. Våre politikere må se på ledelsen i det lokale barnevernet, for dette kommer til å koste oss som samfunn dyrt på alle måter.

Også bestefar har reagert på barnevernets framgangsmåter, og han har hatt møte med ordføreren og rådmannen.

– På møtet diskuterte vi hvordan jeg har opplevd å møte barnevernet. Det er blant annet et stort sprik i saksbehandlernes utøvelse av skjønn. Dette har vi også sett i praksis under samvær. De har utvist arrogant oppførsel som ikke hører hjemme i det offentlige, sier han.

Han påpeker at dette også er funn som fylkesmannen har avdekket under tilsyn av barnevernet.

LES OGSÅ: De bruker altfor sterke virkemidler

Andre saker på dt.no:

Noe mildere dom for Eltek-gründer Angelil

SIF nær Juventus-spiss

Nå varsler Kastrati scoringer