MODUM: Martin Slatter har snart 71.000 medlemmer på støttegruppen for Laila Navrud på Facebook. Nå håper han å få med facebookmedlemmene  på en  stor demonstrasjon utenfor Stortinget  i Oslo.

– Det er stor aktivitet på siden nå. Folk er sjokkerte over at Utlendingsnemnda (UNE) opprettholder sitt vedtak. Dette er hårreisende og strider mot folks rettsoppfatning, sier Slatter.

LES OGSÅ: Laila kastes ut

Han er selv innflytter til Norge fra England, men sier at han aldri har opplevd lignende problemer. Han håper nå at de nær 71.000 menneskene vil være med på en støttemarkering i en eller annen form.

-Det er litt vanskelig nå midt i sommerferien, men jeg håper vi kan få til en markering, kanskje en demonstrasjon utenfor Stortinget når ferien er over. Vi kan ikke bare sitte stille å se på det som skjer. Å bli utvist fra landet i to år, er en svært hard straff for en svært liten forseelse, sier Slatter.

Andre saker

Martin Slatter mener det er et paradoks at kriminelle får bli her til lands, mens folk som jobber og betaler skatt må reise ut. Det er mange på facebookgruppen som sier de samme.

-Noen sier det blir søkt å ha slike sammenligninger, men det er det samme lovverket som gjelder og den vanlige kvinne og mann forstår ikke at det skal være sånn i en rettsstat. Da er det noe feil med lovverket og det kan politikerne gjøre noe med. Flere profilerte politikere har da også uttalt det samme. Da synes jeg det er svært spesielt av UNE å kaste henne ut, sier Slatter. 
 

Asyl og innvandring

Han mener Norge bør opprette to instanser; en for asylsaker og en for innvandringssaker.

-Det virker som om UNE må kaste en del ut av landet for å vise at de gjør jobben sin. Dermed kaster de ut de som er det er lettest å bli kvitt, mens mange av de som absolutt ikke  burde være her får bli. Jeg tror en deling av ansvarsområdet og at asyl- og innvandringssaker ville gjort at flere fikk en mer rettferdig behandling, sier Slatter før han må kaste seg over arbeidet med facebookgruppen igjen. Folk er i harnisk.