I et gammelt lagerbygg på Loesmoen forskes det fram revolusjonerende teknologi både når det gjelder pumper og fremdriftssystemer for skip. Foreløpig har Clavis Impluse Technology og Clavis Biopropulsion mer enn 50 patenter, og flere er på vei.
Eierselskapet heter Clavis Holding, og virksomheten baserer seg på avansert forskning av Magomet Sagov, professor og tidligere medlem av det russiske vitenskapsakademiet. TIl nå har de tre heltidsansatte slitt med lite midler - utgiftene til patenter har vært mye større enn lønningene.
Nå går fondet Viking venture II AS inn med hele 30 millioner kroner for å utvikle produktene videre. Bak Viking Venture-fondene står selskap som Orkla, Vital, Gjensidige, DnB Nor, Fokus Bank, SpareBank1 Midt-Norge, Felleskjøpet Trondheim og en rekke andre selskap, først og fremst trønderske bedrifter.
-Vi har stor tro på den teknologien som er utviklet av Clavis. Vi skal nå hjelpe dem med å utvikle den videre, og kommersialisere produktene, sier Shane McElroy, opprinnelig fra New Zealand.
Han jobber i Viking venture og er nå styreleder i Clavis Holding.
For med 30 millioner kan det vesle firmaet på Loesmoen i Øvre Eiker sette fart i produktutviklingen. Første steg er å ansette flere personer - en forsker samt ingeniører og økonomer.

ROLLS ROYCE. I flere år har Clavis samarbeidet med Rolls Royce Marine i Ulsteinvik om utvikling av nye fremdriftssystemer. Basert på hvordan en fisk beveger seg i sjøen vil teknologien Clavis utvikler gi en mye mer effektiv fremdrift av skip enn dagens propeller, der kun 50 prosent av energien utnyttes til å drive skipet fremover.
-Rolls Royce har stor tro på oss, men denne utviklingen ligger flere år fram i tid, sier Peter Grubyi, administrerende direktør i Clavis.
Det produktet som ligger nærmeste i tid når det gjelder kommersialisering er vannpumper. Basert på impulser - likt slik et hjerte fungerer - er det mulig å pumpe vann på en mye enklere og mer energieffektiv måte enn i dag.
-Vi bruker gravitasjonskraften for å pumpe opp vann, og bruker bare 20 prosent av dagens energiforbruk på tilsvarende pumper. Vi bryter ikke de fysiske lover, men har utviklet en helt egen teknologi, sier Magomet Sagov.

OFFSHORE. Teknologien kan også brukes i oljeindustrien for å få mer tungolje ut av oljebrønnene. Det vil ta lengre tid å få aksept for ny teknologi i offshorebransjen, men her er også fortjenestemulighetene store. På sikt.
-Vi satser langsiktig, men med tiden skal vi selge oss ut. Da tror jeg firmaet står støtt på egne bein, sier McElroy.