Trasévalget for ny rv. 35 er snart klart

Planleggingsarbeidet med firefelts riksvei fra Hokksund til Åmot er inne i sluttfasen.

Artikkeltags