Søker med helikopter etter savnet person

Personen er ennå ikke funnet og leteaksjonen pågår fortsatt.