Dette tallet omfatter både helt arbeidsledige og personer på tiltak. Til sammen utgjør dette 3,6 prosent av arbeidsstyrken, og er en nedgang på 89 personer fra forrige måned.
Når det gjelder helt arbeidsledige er det en nedgang på 2,9 prosent i forhold til i fjor, og det er første gang på to år at Nav Buskerud kan melde om en nedgang i ledigheten. Det er først og fremst industrien i Kongsberg som går så mye bedre.
Drammen er fortsatt den kommunen med størst ledighet, på til sammen 4,6 prosent. Det utgjør i alt 1.525 personer.
I disse dager oppfordres over 1.000 bedrifter i Buskerud til å delta i årets bedriftsundersøkelse fra NAV. Målet er å få en oversikt over hvordan arbeidsgivere vurderer utsiktene fremover.
 
- Undersøkelsen gir unik innsikt i hvordan bedriftene selv vurderer utviklingen i markedet det kommende året. Jeg håper på god respons på undersøkelsen. Rapporten er klar i mai og vil være et godt barometer for både NAV og arbeidsgivere, sier Nav-direktør Elisabeth Holen i en pressemelding.
 
På landsbasis er ledigheten nå 3,6 prosent. Det er i alt 93.621 personer uten ordinært arbeid, det er 989 færre enn forrige måned