Avvikler og selger eiendommen – skylder på dårlig marked

Selskapet Binderi Design på Sandvollen i Solbergelva legger ned drifta. Årsaken skal være nedgang i markedet.