OSLO: Denne uken offentliggjorde Oxfam statistikk som viser at de 85 rikeste menneskene i verden, er like velstående som halvparten av hele klodens befolkning, til sammen.- Vi kan ikke håpe på at vi makter å vinne kampen mot fattigdom, uten å takle ulikhetene, uttalte Winnie Byanyima, Oxfams administrerende direktør.

- Istedenfor å bevege oss forover sammen, blir folk i stadig større grad separert av økonomisk og politisk makt, som øker de sosiale spenningene samt risikoen for samfunnsmessig havari, sa han videre.

Men som om ikke det var nok, så er det også helsemessige konsekvenser knyttet til fattigdom, og i en artikkel i The Huffington Post ramses det opp hvilken effekt fattigdom kan ha på mental helse og trivsel.

Kronisk stress

Studier viser at det er en sammenheng mellom inntektsforskjeller og psykologisk stress, inkludert høyere dødelighet.

Helseimplikasjonene gjelder ikke bare voksne. The Huffington Post melder at undersøkelser viser at barn som vokser opp i fattigdom ofte opplever kronisk stress - noe som kan skade hjernefunksjonaliteten i voksen alder.

Langtidsstress har også blitt relatert til en rekke helseplager, inkludert høyere risiko for å få kreft, svekket immunforsvar, hukommelsestap, tidlig aldring, kroniske sykdommer og nedsatt levealder.

Påvirkningene skal gjøre seg gjeldende både på enkeltindividnivå så vel som på samfunnsnivå.

Høyere risiko for sykdom

At de som lever i fattigdom har større sjanse for å utvikle en del sykdommer og kroniske helseproblemer er en kjensgjerning.

Verdens helseorganisasjon har tidligere uttalt at kroniske lidelser og fattigdom er koblet sammen i en fordervet sirkel. Det er fattige som er mest utsatt for å utvikle seriøse helseproblemer, og disse lidelsen kan føre til, eller øke, fattigdommen.

Mer angst

Å være mor kan føre med seg mye stress, men for dem som lever i fattigdom er bekymringene rundt det å skulle tilfredstille barnas grunnleggende behov ekstra belastende.

Studier fra Rutgers University viser at mødre som lever i fattigdom har nesten 2,5 ganger større sannsynlighet for å få angstrelaterte symptomer enn dem som ikke har problemer med å betale regningene sine.

Kan skade barnas mentale helse

Finansiell ustabilitet kan skade barns mentale helse, kommer det fram i en studie gjennomført i 2012.

Andre undersøkelser viser at barn fra familier med lav inntekt har en større tendens enn barn fra velstående familier til å utvikle en mindre hippocampus - som blir assosiert med en rekke psykiatriske problemer som schizofreni, antisosiale personlighetsforstyrrelser og depresjon.

Søvnproblemer

Søvnproblemer er mer vanlig blant de med lavere inntekt.

En studie publisert i BMC Public Healt i 2010 viser at de som lever under fattigdomsgrensen har betydelig laver søvnkvalitet enn dem som lever over fattigdomsgrensen.

Over tid kan søvnmangel blant annet føre til økt stressnivå, vektøkning, økt risiko for diabetes, hjertesykdommer og slag.

Dårligere karakterer

Barn som vokser opp i fattigdom har større sannsynlighet for å bli påvirket av den sosiale og emosjonelle ustabilitet i familien.

De har videre mindre sannsynlighet enn velstående barn til å få sine grunnleggende behov tilfredsstilt.

Dette kan hindre sosial og emosjonell vekst, og kan bidra til dårlige karakterer og oppførsel på skolen, ifølge en undersøkelse gjennomført av Assosciation for Supervision and Curriculum development.

Stoffmisbruk og avhengighet

Stoffmisbruk og fattigdom går ofte hånd-i-hånd skriver The Huffington Post.