KONGSBERG: De fire sykehusene i Vestre Viken lider av skakkjørt økonomi. Helseforetaket, som blant annet eier Drammen sykehus, står overfor en tøff kur for å komme på beina igjen.

Del på Facebook

Fredag presenterte administrerende direktør Nils Fr. Wisløff tiltakene som skal gjenvinne kontrollen på økonomien i Vestre Viken.

Tiltakene omfatter blant annet:

  • Reduksjon i antall årsverk.
  • Økt kontroll med hvilke stillinger som opprettes og utlyses.
  • Overgang fra døgnbehandling til dagbehandling. Pasienter skal behandles raskere og ha kortere liggetid på sykehus.
  • Frysing av lederlønninger både for direktører og avdelingsledere.
     

LES OGSÅ: Wisløff: - Klarer ikke gjennomføre alt

Nærmer seg grensa

De foretakstillitsvalgte i Vestre Viken var i går samlet på Kongsberg sykehus. Der skulle de blant annet diskutere innsparingstiltakene.

– Det skal behandles fem prosent flere pasienter i 2011. Samtidig skal antall årsverk reduseres. Det er klart det vil få konsekvenser for pasientene, sier Harald Baardseth i Fellesorganisasjonen.

Runhild Vestby i Fagforbundet forteller om omstillingstrøtthet blant de ansatte. De er slitne av stadige omorganiseringer og nedskjæringer de siste årene.

– Frustrasjon og oppgitthet er i ferd med å spre seg blant de ansatte. Vi nærmer oss en grense nå, sier Vestby.

LES OGSÅ: - Lønnsfest for sykehusledere

For raskt

Innsparingstiltakene skal gi full effekt allerede fra sommeren. De tillitsvalgte stiller spørsmål ved om det er mulig å gjennomføre omstillingene så raskt.

– Vi skjønner at noe må skje, men vi tror det er lurt å skynde seg langsomt. Vi frykter at slike hastetiltak bare vil slå beina under en prosess som kunne vært god, sier Hilde Arnesen i Norsk Sykepleierforbund.

Vestre Viken har bare eksistert i et drøyt år. Sammenslåingen av fire sykehus har vært svært krevende, og i tillegg foregår flere andre omstillingsprosesser i regi av Helse Sør-Øst.

Befolkningen i Asker og Bærum fikk tidligere en del behandlingstilbud i Oslo. Vestre Viken overtok ansvaret for disse pasientene ved nyttår.

LES OGSÅ: – Kirurgisk avdeling var drevet grovt uforsvarlig

Større administrasjon

– Det har ikke fulgt med nok omstillingsmidler fra Helse Sør-Øst. Heller ikke til innføringen av DIPS har det kommet ekstra penger, sier Monica Lundemo Holmen i NITO.

DIPS er det nye elektroniske pasientjournalsystemet som ble innført i mai i fjor. Systemet har ikke fungert slik det skulle, noe som har ført til både enorme ekstrautgifter og stor frustrasjon blant de ansatte og pasienter.

Helse Sør-Øst mente det var mye å spare på administrasjonsutgifter ved å slå sammen fire sykehus. Det har foreløpig ikke slått til, ifølge de tillitsvalgte.

– Administrasjonen har tvert imot blitt større. Det er flere ansatte i stabene og lønnsutgiftene har økt, sier Harald Baardseth.

Økonomien i Vestre Viken følges ekstra nøye opp av Helse Sør-Øst. Ifølge de tillitsvalgte er usikkerheten stor blant dem som jobber på sykehusene.

– Er disse tiltakene endelige eller kommer det noe mer? spør Runhild Vestby.

Følg Drammens Tidende på Facebook: