De lokale skogsarbeiderne hogger 1500 trær om dagen for å møte etterspørselen

Det er stor etterspørsel etter trevirke og det merkes på de lokale skogshoggerne i Benterud Skog.