Uvanlig torskedød i Indre Oslofjord

Av

I desember ble det tatt opp over 100 kilo med død torskefisk flere steder i Indre Oslofjord. Forskere mener at det er mangel på oksygen som er årsaken.

DEL

I forbindelse med et overvåkingsprogram ble det trålet opp mellom 100 og 200 kilo med død torskefisk i Vestfjorden i Indre Oslofjord, opplyser Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Alt fritidsfiske kan bli forbudt i hele Oslofjorden: – Glimrende forslag, sier lokale fiskere 

Oksygenmangel

En tråling 5. desember foregikk i dyprenna mellom Måsene og Sjøstrand, rett nordvest for Storegrunnen midt i Vestfjorden, mens det 19. desember ble trålet i dypet rett sørvest for Storegrunnen, mellom Steilene og Slemmestad.

– En sannsynlig forklaring er at fisken har blitt drept av oksygenfattig vann, sier André Staalstrøm, forsker og oseanograf i NIVA.

Hummerfiskerne har blitt flinkere på rekordtid 

Rømmer

Også i oktober ble det registrert svært oksygenfattig vann i Lysakerfjorden og ved Steilene utenfor Nesodden.

– Disse oksygenfattige vannmassene stammer mest sannsynlig fra Bunnefjorden, hvor de har blitt dannet ved at dypvannet har blitt liggende i ro slik at alt oksygen er oppbrukt, sier Staalstrøm.

Som regel klarer fisk å rømme fra slike giftige vannmasser, men dette har altså ikke skjedd i disse tilfellene.

Artikkeltags