NEDRE EIKER: Richard Ruben Narvesen (24) fra Krokstadelva har brukt de siste to årene på å forske på hvordan det er å være muslim og homofil. Resultatet er en masteroppgave i sosialt arbeid som holdt til toppkarakterer ved Høgskolen i Oslo.

Frykter fengsel og drap

Narvesen har hatt inngående samtaler med åtte homofile og lesbiske muslimer, og historiene han har fått høre er sterke.

En av informantene har måttet flykte fra familien i Syria og til Norge etter at det ble oppdaget at han hadde seksuell kontakt med menn. Nå frykter han at han ikke skal få oppholdstillatelse i Norge. Han er redd for å bli fengslet i hjemlandet på grunn av sin legning.

LES OGSÅ: – Det er bedre å si at man er kriminell

En annen av informantene frykter å bli drept dersom han står fram som homofil overfor sin familie i Pakistan.

– Man tenker det er bedre å drepe enn at det skal gå ut over hele familiens ære. Hvis omgivelsene hadde oppdaget at jeg likte gutter, så ville det ført til at for eksempel mine søsken ble satt i dårlig lys og ingen ville gifte seg med dem, sier han til Narvesen.

To andre informanter har stått åpent fram som homofile overfor familie og venner, og har fått aksept for sin legning.

Ifølge Narvesen ser det ut til at personer med muslimsk bakgrunn som definerer seg som ikke-troende, som kommer fra familier som definerer seg som ikke-troende, som har høyere utdanning og som har bodd lengre tid i Norge har lettere for å få aksept for sin legning.

Skjult homoseksualitet

Narvesen mener de muslimske landene stort sett mangler begreper og ord for det å være homofil. Likevel mener han sosialantropologiske studier viser at homoseksualitet som handling mellom menn er utbredt, blant annet på grunn av forbudet mot sex før det heterofile ekteskapet.

Også andre intime handlinger mellom menn, som å holde hverandre i hendene eller ligge i hverandres fang, er vanlig, uten at disse mennene oppfatter seg som homofile, forteller Narvesen.

– Dette er imidlertid ikke vanlig i vestlige og liberale land som Norge, da en slik handling fort kan tolkes som homofili, sier han.

Vurderer ekteskap

Narvesen har funnet at menn i muslimske land lettere enn kvinner kan leve ut sin seksualitet i det skjulte, så lenge de inngår heterofile ekteskap, får barn og fører slekten videre.

Flere av informantene hans sliter i dag med å bestemme seg for om de skal inngå heterofile ekteskap. En av dem er gift og lever ut sin homoseksualitet i skjul.

Annerledeshet

Narvesen understreker at det ikke er religionen som er problemet, men kulturer, tradisjoner og fortolkninger av religionene.

Også den norske kirken, i tillegg til spesielt foreldre og skolene, har mye å lære, mener han. Homofili blir ofte omtalt som «noe som skal aksepteres og tolereres», og en sånn tankegang øker følelsen av annerledeshet. Målet må være at man skal slippe å forklare seg, uansett legning, mener Narvesen.

Et problem er at vi i det norske samfunnet er opplærte til å tenke i kategorier. Det blir tatt for gitt at folk er heterofile, og homofile må da forklare seg. Ved å sette folk i «bokser» tvinger språket oss til å velge side. Videre etterlyser han bedre informasjon om det å være homofil på institusjoner som barnevern, asylmottak, sykehus og skoler. Mange som kommer til Norge fra andre land er usikre på hvordan vårt samfunn ser på homofili.

Finner støtte i Koranen

– Innenfor islam har en progressiv retning utviklet seg de siste årene. Progressiv islam mener at det er mulig å være homofil og samtidig troende. Innenfor denne forståelsesrammen unngår man det smertefulle valget, forteller Narvesen.

I oktober i fjor gjestet en av verdens få homofile imamer Norge. Imam Daayiee Abdullah har vært i et fast forhold med en mann i mange år.

– Mange muslimer har ikke kunnskaper om islam. Det står ikke noe sted i Koranen at homofili er forbudt. Det som ble skrevet i Koranen om homoseksualitet, viste til voldtekter av menn, sa han. Dette synet støttes av en av Narvesens informanter. Som lesbisk har hun funnet god støtte i Koranen.

– Aldri har jeg tvilt på om homofili er tillatt i islam. Det er fordi jeg har studert Koranen i seks år. Koranen er som en veiviser for meg, den er så vakker og kan tilpasses ethvert menneske mener nå jeg, har hun sagt til Narvesen.