Åge (87) fikk ikke hjelp

Det har vært vanskelig å se foreldrene lide, uten mulighet til å hjelpe, forteller Beate Pedersen (50). Hun håper kommunen lærer av feilene de har gjort, når Helsetilsynet nå påpeker flere lovbrudd i behandlingen faren Åge (87) og hennes avdøde mor Karen har fått på Bråta i Mjøndalen. FOTO: SVEN-ERIK RØED

Det har vært vanskelig å se foreldrene lide, uten mulighet til å hjelpe, forteller Beate Pedersen (50). Hun håper kommunen lærer av feilene de har gjort, når Helsetilsynet nå påpeker flere lovbrudd i behandlingen faren Åge (87) og hennes avdøde mor Karen har fått på Bråta i Mjøndalen. FOTO: SVEN-ERIK RØED

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

I flere år har Beate Pedersen (50) ment at foreldrene har blitt utsatt for omsorgssvikt på Bråta. Nå får hun støtte av Helsetilsynet.

DEL

Nedre Eiker: Beate Pedersen kikker inn i fellesrommet i en av omsorgsboligene på Bråta bo- og aktivitetssenter i Mjøndalen.

Blant flere eldre sitter faren Åge (87) og venter på kveldsmaten sin. Han viser først ingen tegn til å kjenne henne igjen. Så vinker hun og hilser blidt mens hun går mot ham.

Plutselig smiler 87-åringen og ser opp på henne.

– Nå kjente du meg igjen, ler Beate fornøyd.

– Ja, brummer faren.

Lengre setninger er det sjelden han klarer å si.

Dement 

Åge Pedersen lider av demens og husker mest sannsynlig lite eller ingenting av det som har skjedd siden han og kona Karen flyttet inn i en omsorgsbolig på Bråta i Mjøndalen i 2005.

Det gjør derimot datteren Beate, og enkelte hendelser vil hun aldri glemme.

Nå har hun klaget inn behandlingen begge foreldrene har fått på Bråta til Helsetilsynet, og Helsetilsynet konkluderer med flere lovbrudd.

Flere fall
 

Det er den 5. juni 2009. Beate Pedersen besøker faren sin på Bråta, og oppdager blåmerker på store deler av hånden hans.

Personalet forteller at han falt dagen før. De har ikke undersøkt armen nærmere.

Dagen etter faller Åge igjen. Han blir kjørt til sykehuset, og det blir konstatert et lårhalsbrudd.

Sykehuset får aldri beskjed fra Bråta om at Åge også har falt to dager tidligere.

Det var først da Beate Pedersen selv ba sykehuset om å undersøke armen, at de også oppdaget et brudd i skulderen hans.

Store smerter

Dette var ikke første gang Beate Pedersen opplevde at foreldrene ble utsatt for det hun kaller omsorgssvikt på Bråta.

Pedersen mener at også moren hennes måtte lide unødvendig da hun lå for døden i 2007.

Moren hadde store smerter etter å ha pådratt seg et lårhalsbrudd da hun falt ut av sengen sin på Bråta. I tillegg hadde hun liggesår, urinveisinfeksjon og sopp på tungen.

Likevel valgte personalet på Bråta å redusere dosen smertestillende, for å bedre matlysten hennes, ifølge Helsetilsynet.

Beate Pedersen mener moren ikke fikk noe smertestillende i det hele tatt over en periode på seks dager i juli 2007.

Hun forteller at hun oppdaget mangelen på smertestillende en dag hun ble tilkalt etter at moren hadde besvimt under stell.

Hun beskriver morens smerter på denne måten i klagebrevet:

– Karen Pedersen har tydelig store smerter, hun virker urolig og hyler av smerte under hvert stell.

Helsetilsynet konkluderer med at oppfølgingen av Karen Pedersen ikke var forsvarlig.

Endelig oppreisning

I dag er Beate Pedersen glad Helsetilsynet endelig bekrefter det hun har forsøkt å hevde i mange år.

– Min første tanke var at nå, mor, har du fått oppreisning for det de har gjort. Nå er det bekreftet og bevist, det jeg har sagt i flere år, sier Pedersen.

Men seieren smaker ikke særlig søtt likevel.

– Foreldrene mine har faktisk måttet lide unødvendig. Hadde de ikke vært så arrogante i kommunen og den administrative ledelsen på Bråta, hadde det vært en mulighet for at dette ikke hadde skjedd, sier Pedersen.

Hun legger til at hun ikke mener problemene skyldes personalet, men ledelsen.

– Det er det administrative som har sviktet. Det er svikt i rutiner, og de ansatte er nesten like hjelpeløse som meg når ikke systemene finnes, sier hun.

Pedersen forteller at hun i flere år har forsøkt å formidle bekymringene sine til både ansatte og ledelsen på Bråta, uten å bli hørt.

– Den administrative ledelsen har sviktet totalt. De har vært veldig arrogante i disse årene. Jeg har bare blitt avfeid, sier hun.

Nå håper hun at Helsetilsynets konklusjon kan føre til bedre systemer på Bråta, så lignende hendelser kan unngås i fremtiden.

– Jeg håper at noen tar lærdom av dette, avslutter Pedersen.

LES OGSÅ : Kommunalsjef for helse- og omsorg Gro Gustavsen legger seg flat

Lang syndeliste

 

Helsetilsynets liste over regelbrudd i denne saken er lang, og ikke hyggelig lesing, spesielt ikke for Nedre Eiker kommune:

Det er brudd på helsepersonelloven å ikke journalføre pårørendes bemerkning vedrørende Åge Pedersens skade på venstre arm, og å ikke henvise pasienten til videre behandling.


Det er brudd på kvalitetsforskriften at helsepersonalet ikke sørget for at skaden på Åge Pedersens arm ble undersøkt.
 

Det er spesielt alvorlig at pasienten har demens og ikke selv kan redegjøre for skadeomfanget.
 

Det er uforsvarlig helsehjelp å ikke vidererapportere skaden på armen når pasienten fraktes til sykehuset.

Oppfølgingen av Karen Pedersen var ikke forsvarlig.

Det er legens ansvar å vurdere om pasientens mangelfulle matlyst bør medføre endring i medisinering.

Det var nattvakter uten helsefaglig bakgrunn på jobb i en periode da Karen Pedersen hadde behov for kontinuerlig pleie- og omsorg. Helsetilsynet påpeker at lang arbeidserfaring alene ikke innebærer at kravet til kunnskap og kompetanse er innfridd.

Det mangler opplysninger i begge pasientenes journaler som både var relevante og nødvendige for å sikre forsvarlig oppfølging og behandling.

Tilgang og systemer for samarbeid med beboernes fastleger synes mangelfull.

Helsetilsynet ber om kopi av nye prosedyrer som utarbeides for å sikre forsvarlig helsehjelp og korrekt journalføring innen 1. april 2010.

Denne debatten er forhåndsmoderert, både når det gjelder registrerte og uregistrerte brukere. Det kan derfor ta noe tid før innleggene blir publisert.  

Artikkeltags