Gå til sidens hovedinnhold

Bygger sykehjem i høyden

Artikkelen er over 7 år gammel

Arkitekten har tegnet to versjoner av det nye storsykehjemmet i Krokstadelva, som blir ett av de største i landet.

NEDRE EIKER: Første byggetrinn av sykehjemmet skal stå klart med 160 plasser tidlig i 2017. Over nyttår skal politikerne blant annet ta stilling til om sykehjemmet skal bygges i fem eller tre etasjer.

Arkitekt Geir Fossland har nå presentert to ulike skisser for styringsgruppen i prosjektet. Det ene forslaget innebærer fem etasjer, mens i det andre består sykehjemmet av to bygg på henholdsvis to og tre etasjer, i tillegg til en service- og administrasjonsfløy.

Prislapp: 720 millioner

Krokstad sykehjem blir det nest største sykehjemmet i regionen. Bare Bråset med sine 200 plasser er større. Krokstad-sykehjemmet får ytterligere 100 plasser med byggetrinn 2, som skal stå ferdig rundt ti år senere.

Første byggetrinn er på totalt 16000 kvadratmeter, og er kostnadsberegnet til 720 millioner. Hittil er det brukt i overkant av ni millioner i prosjektet, inkludert ca. 6,5 millioner til kjøp av tomten. Den er på 25 mål, og ligger i Brekkeveien. 

- I januar skal kommunestyret også avgjøre hvor hovedatkomsten til sykehjemsområdet skal være, forteller prosjektkoordinator Øystein Følstad.

Det er gjort grunnundersøkelser på tomten, og ifølge Følstad er kortversjonen av undersøkelsene at området er egnet som byggeplass for det nye sykehjemmet. Men det må gjøres spesielle tilleggsberegninger knyttet til plasseringen av byggene når den tid kommer.

Vi tror ikke det vil bety mye for prosjektets totaløkonomi, men noe hundre tusen ekstra blir det naturligvis hvis det blir nødvendig å sette ned pæler under deler av sykehjemmet, sier Følstad.

Bekymret for kostnadene

Kommunen får 100 nye sykehjemsplasser å drifte fra 2017, og det bekymrer politikerne i alle leire.

Aller mest bekymret er opposisjonspartiene Høyre og Fremskrittspartiet. Da kommunestyret behandlet økonomiplanen for 2014-2017 sist uke, godtok ikke de to partiene at de økte driftskostnadene, som kan komme helt opp i 80 millioner årlig, inkludert rente- og avdrag på sykehjemsbygget, er nevnt med ett ord i planen.

De mener planen kan være ulovlig, fordi kommuneloven krever at kostnader man vet kommer skal tas med. Økonomiplanen må være realistisk. Derfor krever Høyre og Frp såkalt lovlighetskontroll av økonomiplanen. Det betyr at fylkesmannen skal vurdere om økonomiplanen er gyldig.

 

Kommentarer til denne saken