Gå til sidens hovedinnhold

– Mange eldre er veldig lei seg nå

Artikkelen er over 7 år gammel

Gamle, syke og ansatte blir berørt av drastiske kutt i helse- og omsorgssektoren i Nedre Eiker.

NEDRE EIKER: Økonomien er helt ute av kontroll, og rådmannen la i går fram forslag til hvordan det store overforbruket skal stoppes.

Ansatte vil miste jobben, og mange har allerede merket at tjenestetilbudet blir sterkt redusert. 70–80 eldre har fått brev om at de mister hjelp til dusjing, renhold, matlevering og annet.

I leiligheten hjemme i Arbeidergata i Mjøndalen er Onvor Andersen (74) bekymret. Hun er bekymret på egne vegne for hva som venter henne når hun etter hvert trenger hjelp av kommunen for å takle hverdagen, men først og fremst for alle de eldre som nå er redde.

– Jeg har fått tilbakemeldinger fra flere som er veldig lei seg. De har fått brev om at de vil få mindre hjelp til dusjing og matlevering. De er nedbrutt. Det går på hele psyken, sier 74-åringen, som har sittet i Kommunestyret for Høyre i to perioder. Nå er hun vara.

Hun er rystet over at eldre som trenger hjelp rammes så hardt.

– En mann som nærmer seg 100 år har fått beskjed om at han må dusje kona. Det brevet burde aldri vært sendt, tordner Onvor Andersen.

LES MER: Kutter ansatte og tjenestetilbud

Dårlig styring

Naboen hennes, John Lindgren (79), er tidligere bedriftsleder. Han mener uføret kommunen nå står midt oppi kan skyldes dårlig ledelse på flere plan.

– Man kan jo stille spørsmål ved økonomistyringen og hvorfor det er så høyt sykefravær i omsorgssektoren. Jeg har selv bred erfaring fra å lede bedrifter. God ledelse betyr gjerne lite sykefravær. Dårlig ledelse betyr ofte høyt fravær. Jeg bare sier det.

– For mange eldre er matlevering dagens høydepunkt. Det betyr mye å få besøk og kanskje et smil. Mange eldre er veldig lei seg nå, sier Onvor Andersen.

LES OGSÅ: Inn i ROBEK igjen

Oppsigelser

Kostnader tilsvarende i overkant av 100 årsverk skal bort. Rådmannen vil redusere bemanningen både på sykehjemmene og i hjemmetjenesten, og legge ned nattevakten på Spinnerisletta omsorgsboliger. På Bråta Bo- og aktivitetssenter er allerede Lindrende enhet i ferd med å bli lagt ned som egen enhet, og de to øyeblikkelig hjelp-plassene skal bort. Dette er bare noen av tiltakene som skal gi 12 millioner i reduserte kostnader i år, og 47 millioner neste år.

Rådmann Bengt Nystrøm er klar på at nedbemanningen ikke er mulig uten oppsigelser. Men hvor mange som må gå er uvisst. Nystrøm mener det blir nærmere 40 enn 4.

Hovedtillitsvalgt for Kommuneforbundet, Gro Bolstad, ønsket ikke å kommentere kuttforslagene i går. Tillitsvalgte har drøftingsmøte med kommuneledelsen i dag.

LES OGSÅ (DT+): Må kutte 20 mill. i år

Småtteri å hente i de andre etatene

I arbeidet med å snu alle steiner i jakten på innsparinger har alle etater måtte komme med sine kuttforslag.

Men det er bare småpenger å hente i innen skole, barnehage, kultur og tekniske tjenester.

Noen av kuttforslagene:

Sentraladm:
Gebyr for papirfaktura på 55 kroner.
Miljøfyrtårnsertifisering avsluttes.
Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede slås sammen.
Flerkulturelt råd avvikles
Erkjentlighetsgave for ansatte som har jobbet i 25/40 år avvikles, sparer 200.000 kr.
Formannskapets disp.konto reduseres med 400.000 kr.
Kompetanse- og utviklingsmidler på 800.000 kr fjernes.

Oppvekst og kultur:
2014:
Stillinger som kan holdes vakante erstattes ikke.
Resertifisering av Miljøfyrtårn i skoler og barnehager gjennomføres ikke.
2015:
Svømmeopplæring kuttes på ett trinn 100.0000 kr.
Feriestengt barnehage i to uker 300.000 kr.
Redusert tilbud i fritidsklubb 100.000 kr.
Redusert åpningstid i svømmehall 100.000 kr.

Tekniske tjenester:
Utvendig vindusvask av kommunale bygg utføres ikke i 2014.
Feiing av kommunale veier utføres ikke i 2014.
Gjennomgang av private og kommunale veier etter faste kriterier, i mellomtiden opphører drift og vedlikehold i kommunal regi av private veier.
Drift av lekeplasser overføres private eller avvikles.
Transporttjenesten overføres fra Teknisk Etat til etat Helse og omsorg.
En stilling på byggesak vurderes å holdes vakant, vurderes opp mot tidsfrister og grunnlag for innkreving av gebyr.

– Nødvendig å gå drastisk til verks

En del av øvelsen alle etater måtte gjøre var å sjekke pengebruken opp mot andre sammenlignbare kommuner.

– Administrasjonen har gjort en god jobb for å se hvor problemene ligger. Sammenligningen med andre kommuner er spennende, sier ordfører Bent Inge Bye (Ap).

Mens Nedre Eiker bruker lite penger i oppvekstsektoren, viser sammenligningen at helse- og omsorgssektoren bruker mye mer penger enn andre kommuner.

– Sånn kan det ikke fortsette. Etaten må i balanse, og det er på bemanning vi kan få virkelig effekt. Det er også mye å hente på omorganisering, tror ordføreren og legger til:

– Det er nødvendig å gå drastisk til verks for å få omsorgssektoren i balanse. En hestekur er det som må til.

– Virker veldig mye

Hovedutvalgsleder Tor Orsteen håper de greier å få til nødvendig nedbemanning uten at noen må sies opp.

– Vi må gjøre alt vi kan for å unngå oppsigelser, sier lederen av Utvalg for helse og omsorg, som får kuttene på bordet neste uke.

Orsteen mener naturlig avgang, avvikling av midlertidige kontrakter og interne rokeringer skal gjøre det mulig å komme i mål. Han synes kutt på 47 millioner neste år høres veldig mye ut.

– Jeg tenker; er det virkelig mulig å levere gode nok tjenester hvis så mange årsverk skal bort? Jeg tror nok ikke det er to streker under rådmannens forslag. Det ville forbause meg, sier utvalgslederen.

– Foreløpig har vi som politikere flere spørsmål enn svar. Vi må få svar på hva som er følgene av en så omfattende nedbemanning på de ulike tjenestestedene.

LES OGSÅ: Opphetet og følelsesladd sykehjemsdebatt

Kommentarer til denne saken