Bane Nor trosser fylkesmannen: Vil fortsatt legge jernbane over verdifull matjord

Artikkelen er over 2 år gammel

Bane Nor opprettholder sitt forslag om ny jernbane i søndre korridor forbi Steinberg, selv om Fylkesmannen i Buskerud fortsatt er imot av hensyn til jordvernet.