Ny rutebilstasjon tross motforestillinger

<b>Bussholdeplass</b>.Kommunaldirektør for teknisk sektor i Drammen foreslår at den nye buss-stasjonen bli lagt mellom NSB-nybygget, det såkalte «Bueslaget» i Jernbanegata, og hotellet. (Illustrasjon: Niels Torp AS)

<b>Bussholdeplass</b>.Kommunaldirektør for teknisk sektor i Drammen foreslår at den nye buss-stasjonen bli lagt mellom NSB-nybygget, det såkalte «Bueslaget» i Jernbanegata, og hotellet. (Illustrasjon: Niels Torp AS)

Av
Artikkelen er over 17 år gammel

Tross innsigelser fra Statens vegvesen anbefaler nå Drammen kommune at en ny busstasjon bygges på dagens område i Jernbanegata slik at Strømsø torg blir mest mulig bilfritt.

DEL

Drammen kommune har lenge hatt store planer om å utvikle Strømsø sentrum. Nå er det blitt fortgang i planene, i og med at NSB Eiendomsutvikling har lagt fram omfattende planer i området. Planen er at dagens rutebilstasjon skal rives og at NSB eiendom skal sette opp et nytt forretningsbygg på samme sted. Utfordringen har vært å finne ut hvor den nye busstasjonen skal ligge; Strømsø torg eller på dagens område.
Kommunaldirektør for teknisk sektor Arild Eek forslår nå at hovedutvalget og formannskapet stiller seg positive til en lokalisering av kollektivknutepunktet ved det nye bygget på dagens stasjonsområde i Jernbanegata. De eneste forbeholdet er at kommunens samarbeidspartnere stiller seg positive til dette. Hvis ikke samarbeidspartnere, som eksempelvis NSB Eiendomsutvikling, godtar en slik løsning ønsker kommunen å utrede et alternativ på Strømsø torg. Sistnevnte alternativ støttes av blant andre Statens vegvesen Buskerud fordi dette blant annet vil føre til mindre kjørelengde for bussene og kortere avstand mellom jernbanestasjonen og bussene.

Torg-utvikling

Kommunaldirektøren er klar over at en slik plassering kan medføre økt utslipp, lengre gangavstand og dårligere visuell kontakt mellom jernbanestasjonen og busstasjonen, men Eek viser til at en plassering på dagens område er den beste løsningen med tanke på å utvikle Strømsø sentrum og Strømsø torg til noe mer enn det er i dag. Kommunaldirektøren mener hensynet til sentrumsutvikling bør veie tyngst.
Eek viser også til at det på dagens område er plass til 13 bussholdeplasser, mens det på torget bare er plass til åtte. Hvis politikerne godtar dette forslaget, vil hovedtrafikken fra bybrua gå inn i Jernbanegata, en løsning som både sørger for et mest mulig bilfritt sentrum samtidig som NSB Eiendomsutvikling får gjennomført planen om å rive den gamle rutebilstasjonen og bygge et nytt forretningsbygg.

Grønt sentrum

Det er også planer om å lage en enveiskjørt avkjøring for privatbiler som skal til jernbanestasjonen, samt å åpne en passasje fra Nybyen inn mot den nye busstasjonen via Amtmann Bredersgate. Målet er å få et grønt nytt Strømsø sentrum med flere nye grøntanlegg, blant annet der som dagens rundkjøring ligger ved St. Hallvard skole.

Artikkeltags