Ingen parkeringsvakter å se

De nye parkeringsreglene i Mjøndalen sentrum er gjeldende, men det er foreløpig ikke parkeringsvakter å se. Det er Drammen Parkering som har fått jobben i Mjøndalen.