BUSKERUD: Forsikringsselskapet Gjensidige utbetalte 26 millioner kroner i erstatninger etter boligbranner i fjor. Dette er en liten økning fra året før, hvor utbetalingene var på 23 millioner kroner.

I Buskerud var det 172 boligbranner som startet på grunn av feil i elektrisk anlegg og utstyr i fjor.

Gjensidiges erstatninger som følge av feil i elektrisk anlegg og utstyr utgjorde over 100 millioner kroner i 2013.

Selskapet utbetalte totalt nærmere en halv milliard kroner i erstatninger, en liten oppgang fra året før skriver gjensidige i en pressemelding.

Kontroller avverger branner

- Et svært viktig tiltak for å få ned antall brannofre er kontroll av det elektriske anlegget. Hvert år dør minst ti personer som følge av branner som har startet i elektriske anlegg eller utstyr. Sammen med økt bevissthet i bruken av elektriske apparater, ville dette spart mange menneskeliv, sier informasjonsrådgiver Biørn Arnesen i Gjensidige.

Brann som skyldes feil i el-anlegg og utstyr utgjør årlig cirka en fjerdedel av branner og brannerstatninger, og nærmere halvparten av boligbrannene skyldes feil i el-anlegg eller feil bruk av el-utstyr.

Gjensidige kjører et systematisk el-kontrollsystem som allerede har cirka 70.000 kunder.

LES OGSÅ: Snøværet tok strømmen til 1000 husstander

Fire boligbranner om dagen

- Branntallene i Norge alt for høye, sier Biørn Arnesen i Gjensidige. Gjensidige alene utbetalte over 497 millioner kroner i boligbrannerstatninger i 2013.

Hver dag brenner det i gjennomsnitt fire boliger i Norge viser offisielle tall.

LES OGSÅ: Buss sperret veien

Nekter å betale bot for hærverk på bomstasjon