OSLO: Ifølge juridisk sekretær i Legeforeningen, Anne Kjersti Befring, har foreningen fått flere eksempler på at legene er blitt redde for å si hva de mener.

Del på Facebook

– Det er gjennomgangstema nå, sier Befring til Dagens Næringsliv.

Avisen nevner som et eksempel at hovedtillitsvalgt Åsmund Bredeli ved Oslo universitetssykehus (OUS) fikk gjennomgå i sykehuset styre etter at han skrev en kronikk i avisen med tittelen «Sykehuset kollapser».

I en e-post til statssekretær Robin Kåss i Helsedepartementet skriver Bredeli blant annet at han ble bedt om å trekke seg som ansattrepresentant i styret. Bredeli sier hans uttrykksform på vegne av de 2.500 legene han representerer er «svært nøktern og moderat sammenlignet med stemningen på sykehuset».

– Vi ser alvorlig på dette. Det er klart samtalen med Åsmund Bredeli var en trussel, med taushet i det offentlige rom som mål, mener legeforeningens president Hege Gjessing, og gir sin fulle støtte til Bredeli.

Styreleder Göran Stiernstedt ved OUS avviser at ansatte trues til taushet og sier at styrets debatt om Bredelis kronikk handlet om «rolleforståelse».
I fjor fikk også seksjonsoverlege Sigurd Sparr ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø trusler om skriftlig advarsel hvis han skrev under på en kritisk kronikk i avisen Nordlys. (©NTB)