HOLE: Fram mot jul skal det framtidige sykehustilbudet i Vestre Viken utformes. En arbeidsgruppe har kommet med forslag til hvor psykiatrien skal ligge.

Del på Facebook

Gruppen skisserer fem ulike scenarier for psykiatriske sykehusfunksjoner:

  • Alle funksjoner på nytt sykehus i Drammen.
  • Alle funksjoner på Bærum sykehus.
  • Alle funksjoner på Blakstad sykehus.
  • Akuttfunksjoner på nytt sykehus i Drammen og øvrige funksjoner på Blakstad.
  • Akuttfunksjoner på Bærum sykehus og øvrige funksjoner på Blakstad.

Raskest i Bærum

Arbeidsgruppen tar ikke stilling til hvilket alternativ som er best. Prisforskjellene mellom de ulike alternativene er ikke anslått å være veldig store.

Hvis styret i Vestre Viken bestemmer seg for å legge psykiatrien til Bærum sykehus, kan tilbudet stå klart i 2015. Velges Drammen, må man vente på et nytt sykehus, som kan stå ferdig i 2019.
Ordførerne i Asker og Bærum er imidlertid ikke i tvil om hva de foretrekker:

– Vi er åpne for det meste som er positivt for Asker og Bærum, sier ordfører i Asker, Lene Conradi (H).

LES MER: Baumann ga sykehusrefs

Tirsdag deltok hun og nyslått bærumsordfører Lisbeth Hammer Krog (H) på en høringskonferanse på Sundvolden. Vestre Viken hadde innkalt representanter fra sine 26 kommuner for å diskutere Strategi 2025.

Bare akuttpsykiatri

– Asker er i utgangspunktet opptatt av å beholde Blakstad, men vi vil lytte til prosessen. Jeg er ikke overbevist om at samlokalisering av psykiatri og somatikk er det beste, sier Conradi.

Regjeringen har nemlig lagt føringer for at psykiatrien og somatikken skal ligge på samme sted. Ifølge Vestre Viken er det i første rekke akuttpsykiatrien som skal lokaliseres sammen med et somatisk sykehus.

– Det betyr at denne delen av psykiatrien må ligge enten i Drammen eller Bærum, sier administrerende direktør i Vestre Viken Nils Fr. Wisløff.

– Men andre deler av psykiatrien trenger ikke i så sterk grad å samlokaliseres med somatikken. Her er høringsutkastet åpent.

LES OGSÅ: Sykehusansatte trues til taushet

Kan utvide

Arbeidsgruppen anbefaler at psykiatriske avdelinger samlokaliseres med somatikk. Det vil både somatiske og psykiatriske pasienter dra fordeler av, ifølge gruppen.

Kommunestyret i Bærum har gjort et prinsippvedtak om at de er positive til å omregulere området rundt Bærum sykehus hvis det skal utvides. Dermed er det plass til å legge psykiatrien på Gjettum.

– Det er store ledige arealer rundt sykehuset, så utvidelsesmulighetene er der, sier Lisbeth Hammer Krog.

– Samtidig må beliggenheten veie tungt. Blakstad har en beliggenhet som er en stor kvalitet i seg selv. Bare spør brukerne!

LES OGSÅ: - Drammensmafiaen kjører med skjult agenda

Nekter å omregulere

En mulighetsstudie fra 2009 viste at det er mulig å samle all sykehuspsykiatri i Vestre Viken på Blakstad. Hvis det skal skje, må imidlertid sykehuset rustes opp for rundt 500 millioner kroner.
Arbeidsgruppen anslår at Vestre Viken kan få 150 millioner kroner for salg av tomten på Blakstad.

LES MER: Store kutt i Vestre Viken

Asker kommune kommer imidlertid ikke til å legge til rette for at arealet kan omreguleres til andre formål.

– Ifølge reguleringsplanen skal det ligge en institusjon på tomten. Vi har gitt entydige signaler om at vi ikke kommer til å fravike dette, sier Lene Conradi.

Nå er Vestre Vikens forslag til Strategi 2025 sendt ut på høring. Høringsfristen er 7. desember, og styret tar sin endelige avgjørelse 22. desember.