DRAMMEN: Kvaliteten på skolefritidsordningen (SFO) i Drammen blir bedre. Brukerundersøkelsen for 2009 viser framgang på alle områder.

I fjor var 65 prosent av foreldre ne fornøyde eller svært fornøyde med barnas trivsel, trygghet og personalets omsorg. Det er en økning fra 57 prosent i 2008.

Leder i Drammen kommunale foreldreutvalg, Vanessa Svebakk, kjenner seg godt igjen i resultatene fra Brukerundersøkelsen.

– SFO er et fantastisk tilbud både for barn og foreldre. Undersøkelsen viser at kommunens satsning på SFO de tre siste årene har gitt resultater, sier hun.

Imponert over de ansatte

Utdanningsdirektør Tore Isaksen i Drammen kommune synes det er gledelig at pila peker oppover. Han tror mye av årsaken ligger i at skolene har større fokus på kvalitet.

– Jeg er kjempeimponert over de ansatte og hva de får til innenfor de rammene de har. Mange av dem har deltidsstillinger og det er mange barn per voksen. De fleste skolene har også veldig stabile ansatte. De har jobbet med å utvikle tilbudet over tid og virkelig dedikert seg til jobben, skryter Isaksen.

Også Vanessa Svebakk trekker fram de ansattes innsats for å skape trivsel og trygghet på SFO:

– Jeg hadde nærmest et familieforhold til de ansatte på Brandengen SFO. Jeg inviterte faktisk en av de ansatte i bryllupet mitt, forteller hun.

Brenner for barna

Jill Harviken er SFO-leder ved Brandengen skole. Her trives elevene enda bedre enn gjennomsnittet i Drammen. På en skala fra én til seks, scorer Brandengen 5,1 på trivsel. For hele Drammen er resultatet 4,3.

– Vi har et fantastisk personale som brenner for jobben sin og tar imot barna med omsorg og engasjement. Mange av de SFO-ansatte jobber som assistenter på skolen i tillegg. Det betyr at de kan begynne arbeidsdagen på SFO på morgenen, fortsette på skolen og komme tilbake igjen til SFO på ettermiddagen, sier Harviken.

Skiold IL har også sin del av æren for at barna trives godt på Brandengen SFO. Idrettslaget tilbyr allidrett i gymsalen og uteaktiviteter som er gratis for foreldrene.

Foreldrene betaler alt

SFO i Drammen drives etter selvkostprinsippet. Det innebærer at foreldrebetalingen alene skal dekke driften. En full plass koster nå 2.460 kroner i måneden.

– Foreldrebetalingen gikk mye opp fra 2008 til 2009 og ble ytterligere prisjustert fra 1. januar 2010. Det har ført til et behov for å forklare foreldre hva de faktisk får for pengene, sier Tore Isaksen.

Maksprisen for en full barnehageplass ligger nå på 2.330 kroner i måneden. Til tross for at barnehagen er et pedagogisk tilbud og SFO ikke er det, må foreldre betale mer for SFO.

– Det er helt andre finansieringsordninger for barnehagen. Foreldre betaler det SFO faktisk koster, men det gjør de ikke i barnehagen. Vi vil alltid ha en utfordring med å avstemme folks forventninger, sier Isaksen.