VESTFOLD: Statssekretæren fikk æren av å utføre den symbolske handlingen. Som et slags punktum for en av mange samferdselssaker han har kjempet for en årrekke i opposisjon.

– Dette er noe jeg har gledet meg til. Vi har jobbet med å få til dette lenge, sa Hoksrud på telefon til ØP Nett, få minutter før han trykket på knappen.

– Nå får vi fartsgrenser som er i tråd med den veistandarden vi har. Dette er snakk om Norges sikreste veier, og jeg tror dette vil føre til at bilister får mer respekt for fartsgrensene fordi de føler at de er riktige, sa han til avisa.

– Det er 14 år siden sist fartsgrensen ble hevet, og det er fint å kunne gjøre det igjen nå. Trafikksikkerhet står i første rekke også for denne regjeringen, men vi vet at disse veiene tåler en høyere fartsgrense, sa Hoksrud også til ta.no.

Ikke høyere

Noen ytterligere heving av fartsgrensen blir det ikke.

– I hvert fall ikke i denne fireårsperioden. Selv om dette er veier som kunne tålt både 120 og 130 km/t, sa Hoksrud til avisa.

Statssekretæren benyttet også anledningen til å rose de ansatte ved veitrafikksentralen i Porsgrunn. Herfra holdes oversikten over veinettet i hele region sør. Det inkluderer blant annet 850 kameraer fordelt i Telemark, Vestfold, Buskerud, Aust- Agder og Vest- Agder.

Utvalgte strekninger

Det er på de veiene med særlig god utformings- og sikkerhetsstandard det åpnes for høyere fartsgrense. Statens vegvesen har foretatt trafikksikkerhetsinspeksjoner på de utvalgte strekningene.

Det er første gang det 110 km/t blir tillat fartsgrense i Norge. Strekningene hvor det åpnes for fartsgrense på 110 km/t er:

Vestfold:

  • Kopstad–Gulli (ca. 10 km)
  • Langåker–Bommestad (ca. 6,5 km)
  • Sky–Langangen (ca. 10 km)
  • Gulli–Langåker (ca. 25 km)
  • Eik–Kopstad (ca. 37 km)

Østfold:

  • Ås–Mosseporten
  • Årvoll v/Moss–Solli nord
  • Årum v/Sarpsborg–tollstasjonen v/Svinesund

Prøveordning

110 km/t på motorveistrekningene er en prøveordning som skal evalueres.

Det er gjort utbedringer på flere av strekningene for å motvirke at økt fart skal føre til flere og mer alvorlige ulykker.

Bilistene må likevel være klar over at sikkerhetsmarginen er mindre når farten øker.

Flere forutsetninger

Blant annet er strekningenes geometri, kurvatur, siktforhold, akselerasjonsfelt og havarilommer i tunnelene undersøkt med tanke på konsekvensene av økt fart.

Det er montert fysiske midtrekkverk der det ikke var fra før.

I Vestfold er det satt opp variable fartsgrenseskilt der farten kan styres ned. Dette vil etter hvert også komme i Østfold.

Gjelder ikke buss

Fartsgrensene for tunge kjøretøy, busser og biler med tilhengere står fast.

Det vil si at buss som tilfredsstiller visse krav fortsatt får kjøre i 100 km/t. Andre tunge motorkjøretøy (vekt over 3500 kg) har en fartsgrense på 80 km/t. Det er også lavere fart for personbiler som kjører med tilhenger uten brems.