DRAMMEN: I flere år hadde det brent et blått lys for de gamle arbeidermiljøene og boliger på Brakerøya. Den nye motorveien som allerede var åpnet gjennom Lier, skulle gjennom Drammen.

Mange alternativer for hvordan man skulle løse «E 18-problematikken» var vurdert. Det hadde vært folkemøter og heftige diskusjoner i bystyret. Men i 1972 falt dommen. Den nye reguleringsplanen for områdene fra Brakerøya til Bangeløkka på den andre siden, ble vedtatt.

Det betydde at motorveien måtte fram på Brakerøya og så over i motorveibrua.

222 husstander forsvant

E 18-saneringen i Drammen rammet 222 husstander. Mange av dem betalte kun en husleie på 70–100 kr pr. måned i Brakerøyaboligene, men måtte nå forberede seg på meget større beløp.

Svært mange flyttet inn i egne blokker i Tors vei der innskuddene i 1972 var på kr 34.600 for en treroms leilighet med en husleie på kr 575.

Selve symbolet på arbeiderboliger på Brakerøya var at den legendariske Nationalboligen ved Brakerøyabanen, ble revet. I sin tid var den landets største boligblokk der halvparten lå i Drammen og den andre halvparten i Lier.

Lite viste man i 1972 at man 25 år etterpå skulle få en ny stor motorveidiskusjon der Staten var knallhard på at reguleringsplanen fra 1972 også omfattet motorveibru nr. 2.

Spenning i Spiralen

Sommeren 1972 kom den verdensberømte krimforfatteren Desmond Bagley til Drammen.

Han var kjent for å legge handlingen til forskjellige steder i verden. Denne gangen hadde han valgt Drammen som åsted for sin kald krig-inspirerte thriller. Han besøkte Spiralen og ba om å få møte en representant fra drammenspolitiet til lunsj på Park. Politiet sendte Mona Røkke (senere justisminister og nå avtroppende fylkesmann i Vestfold), som da var politifullmektig på kammeret.

– Han hadde hørt om Spiralen, og syns det var en egnet location. Han hadde lyst til å snakke med en fra politiet for å høre om forholdene her, har Mona Røkke tidligere fortalt.

Ett år etter lunsjen kom Bagleys thriller «På stram line» ut på norsk. Hovedpersonen Giles Denison havner på Spiralen etter at han finner en taudukke i bilen. På en lapp hvor det står at «dukken venter på ham på Spiraltoppen».

- Hva er dette, spør Denison resepsjonisten på hotellet, og holder opp dukken.

- Det er en spiraldukke. Fra Spiralen i Drammen, forklarer resepsjonisten.

Det blir besøk på Spiralen og biljakt i selve tunnelen. Dramatikken til tross: Spiralen og Drammen var med i en internasjonal kriminalroman.

Drammen sa ja

Folkeavstemningen for eller imot EF-medlemskap resulterte i «Nei» på landsbasis.
I Buskerud fylke ble det klart Ja-flertall, men «Nei» i 12 av 20 kommuner.

Drammen hadde et fremmøte på 80,6 prosent. 18.383 personer stemte «Ja» og 8756 «Nei» til EF.

Flyulykken i Asker

Julen 1972 ble en jul svært mange i hele drammensområdet som var med i hjelpearbeidet, ikke husker med glede. Braathen-flyet som styrtet ved Asdøltjern mellom Lier og Asker overskygget alt. 40 mennesker omkom.

Svært mange fra Drammen var med i redningsarbeidet. Rundt 30 ungdommer fra Drammen Røde Kors Hjelpekorps var blant de første på ulykkesstedet.

DT+BB avisfilm fra 1954: