Brøt fristen<br>6629 ganger

Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Tusenvis av pasienter får ikke behandlingen de har krav på.

DEL

NORGE/DRAMMEN: Når tidsfrister blir brutt, har pasientene krav på at staten betaler behandling enten hos private tjenesteytere eller i utlandet.

I fjor brøt sykehusene i Norge tidsfristene for nødvendig behandling for over 70.000 pasienter, men ingen ble sendt til utlandet.

Sykehuset Buskerud hadde totalt 34.216 rettighetspasienter i fjor.  6.629  av dem  opplevde tidsfristbrudd, fordelt på både somatikk og psykisk helse.

- Det er et høyt tall, og vi kommer til å jobbe aktivt for å for å få det ned. Mange av tilfellene er nok knyttet til poliklinikkene, sier medisinsk fagsjef Harald Noddeland ved Sykehuset Buskerud.

Ingen til utlandet

Ifølge tall som Aftenposten har innhentet fra det statlige helseorganet Helfo, som skal hjelpe pasienter i kø med å få medisinsk hjelp, var det ikke en eneste pasient i fjor som ble sendt til utlandet for å få nødvendig helsehjelp på grunn av brudd på tidsfristen.

– Det er behov for økt informasjon til befolkningen om fristbruddordningen og hvordan pasientene skal gå fram når sykehusene bryter behandlingsfristen de opprinnelig har satt, sier direktør Kjell Arne Knutsen i Helfo.

Hittil i år er to pasienter blitt sendt til utlandet for behandling etter fristbrudd. Siden 2004 har til sammen 25 pasienter blitt sendt til utlandet.

De fleste har fått behandling i Tyskland, men noen har blitt sendt til Sverige og Danmark. Statistikken omfatter ikke pasienter som reiser for egen regning eller som må til utlandet fordi Norge ikke kan behandle dem.

Gammel hodepine

Ifølge Noddeland på Sykehuset Buskerud er ikke tallene spesielt høyere enn tidligere.

- Dette er et problem som har vært der lenge, og det er ikke noe kraftig økende problem. Allikevel ønsker vi å gjøre noe med det, og kommer til å ha veldig fokus på dette fremover. Vi har konkrete planer for å analysere dette avdeling for avdeling, sier Noddeland.

Informerer

Noddeland mener man har gode nok rutiner for å informere pasienter på venteliste om hvilke rettigheter man har dersom man ikke får behandling innen tidsfristen.

- Man får skriftlig informasjon i form av en brosjyre hvor rettighetene fremgår. Her finner man kontaktinformasjon til hvor man skal henvende seg for mer informasjon, sier Noddeland.

- Vil ikke reise bort

Fagsjefen tror at mange føler tilhørighet i til "sitt" sykehus, og ikke vil reise lengre avstander for behandling.

- Jeg vil være forsiktig med å spekulere, men jeg tror disse tingene er med på å gjøre det mindre aktuelt for mange å dra andre steder, sier Noddeland.

Artikkeltags