DRAMMEN: Drammen skulle egentlig vært en av elleve kommuner som skulle delta i en prøveordning for elektronisk stemmegivning ved lokalvalget i 2011.

Men ordfører Tore Opdal Hansen (H) mener ordningen ikke er trygg nok, særlig fordi det vil være vanskelig å ivareta prinsippet om at velgere skal kunne stemme alene og usett.

Tirsdag kveld ble ordførerens forslag om at kommunen trekker seg fra prøveordningen vedtatt i bystyret med kun tolv stemmer imot.

SV og Frp stemte mot

Fremskrittspartiets Lavrans Kierulf uttalte at e-valget er en unik mulighet som kommunen ikke kan la gå fra seg.

– Drammen er en foregangskommune på en rekke områder, derfor vil det være dumt å la dette gå fra oss. Dette kan være et positivt tiltak for å få hjemmesitterne til å stemme, sa Kierulf fra talerstolen. Han fikk også støtte fra SV.

– Mange problemer blir, som problemer flest, ingenting av, sa SVs gruppeleder Rune Kjeldsen.

Høyre redde for tap av anonymitet

Johan Baumann, gruppeleder for Høyre, forklarer at de tok forbehold om at anonymiteten måtte sikres allerede da de behandlet saken den første gangen.

– Den er det langt fra sikkert at vi klarer å sikre, sier han.

Hilde Klæboe (Ap) trakk også fram mistanke om påvirkning av velgere ved tidligere valg som en av grunnene til at de ønsket å stemme for at kommunen trekker seg fra e-valg-forsøket.