BUSKERUD: I dag kl. 12 gikk EL & IT Forbundets 1300 medlemmer i Buskerud ut i en fire timers politisk streik.

Elektrikerne streiker for å hindre at ufaglærte skal få jobbe på elektriske anlegg i Norge. Myndighetene jobber nå med en ny forskrift som ifølge elektrikerne lar folk uten tilstrekkelige kvalifikasjoner slippe til. 

Liberalisering

- En norsk elektriker i dag går fire år i lære og avlegger fagbrev. Nå skal reglene liberaliseres slik at man ikke lenger trenger å avlegge fagbrev for å jobbe på elektriske anlegg. Da blir elsikkerheten svekket. Det kan bli enda flere branner, sier distriktssekretær Leif Olsen i EL og IT Forbundet i Buskerud.

Elektrikerne frykter særlig at utenlandske elektrikere uten tilstrekkelige kvalifikasjoner skal få slippe til.

- Vi har sett eksempler på at polske elektrikere ikke holder mål. De utfører ting på en annen måte. Fagbrevet deres er annerledes, sier Olsen som også frykter dårligere arbeidsforhold som følge av liberaliseringen.

- Det vil bli svekkelse av opplæring og lærlingeordningen. Det vil bli mer bruk av midlertidige ansettelser, sosial dumping og vikarbyråer, spår Olsen.

Markering

Kl. 12 møttes ca. 400 elektrikere i drammensdistriktet til streikemøte på KinoCity i Drammen. Etter møtet gikk elektrikerne i protesttog over bybrua.

-Hvordan vil folk merke streiken?

- Vanlig folk vil ikke merke det utover at de som skulle hatt elektriker mellom 12 og 16 ikke får det. Vi gjør dette for å markere overfor myndigheten, sier Olsen som håper de rød-grønne vil høre på dem.