Gå til sidens hovedinnhold

Flest selvmord i psykiatrien på fredager

Artikkelen er over 6 år gammel

Fredag ettermiddag er et kritisk tidspunkt for selvmord blant psykiatriske pasienter. Da går psykiaterne av vakt for helgen, og mange pasienter sendes ut på helgepermisjon.

DRAMMEN: - Det er en risikosport å være innlagt på psykiatrisk institusjon fra fredag kl. 1700 til mandag morgen kl. 0800, sier Knut Fredrik Thorne, som er leder i Norsk Pasientforening.

Fylkeslegen i Buskerud gransker nå totalt 12 alvorlige hendelser som Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken har meldt inn hittil i år. Det omfatter åtte selvmord. Spesielt mange hendelser har det vært på Drammen Distriktspsykiatriske senter, som omfatter akuttavdelingen på Lier sykehus. Derfor vil Fylkeslegen granske disse sakene samlet, og se dem i sammenheng.

LES OGSÅ: Gransker selvmord i psykiatrien

Knut Fredrik Thorne har jobbet både i Helsetilsynet Østfold, og var Pasientombud i Oslo og Akershus fram til han overtok lederjobben i Norsk Pasientforening tidligere i år.  Han begrunner bekymringen for helgene med to  forhold.

Legefri og helgeperm

For det første er bemanningen annerledes i helgene, fordi legene (psykiaterne) har fri. De går av vakt kl. 1700 på fredag, og fram til mandag morgen er det annet helsepersonell, samt studenter og ikke sjelden ufaglærte som er på jobb.

For det andre sendes pasienter ut på helgepermisjon.

- Desverre er det ofte for dårlig vurdering av selvmordsrisikoen før pasienter sendes ut på permisjon. Det skjer helt klart mye mens psykiatriske pasienter er på helgepermisjon, sier Thorne.

Fredag kveld mest kritisk?

Tall fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten viser at det blir begått flest selvmord innen psykiatrien på fredager. Færrest er det på lørdager, mens tallet stiger igjen søndag.

Men ser man på selvmord, selvmordsforsøk og selvskading totalt er det mest på tirsdager. Oversikten viser videre hvilken tid på døgnet de fleste slike hendelser skjer. Tiden mellom kl. 2100 og midnatt er den verste.

Her kan du se fordeling på ukedager og tid på døgnet.

- Men vi klarer ikke å si ut fra disse dataene om fredag kveld er mest kritisk i forhold til selvmord, sier  seksjonsleder i kunnskapssenteret, Øystein Flesland.

Han leder Meldeordningen for uønskede hendelser i kunnskapssenteret, og det er til denne ordningen helseforetakene melder selvmord og andre alvorlige hendelser.

Dette er første gang kunnskapssenteret tar ut data som forteller når selvmord, selvmordsforsøk og selvskading skjer.  Oversikten er basert på 661 meldte hendelser som har medført død eller skade i perioden 1. januar 2013 til 31. juli 2014.

Flesland sier det er en svakhet av klokkeslett for hendelsen er oppgitt på bare 265 av meldingene. Men han tror likevel det er representativt.

Øystein Flesland sier at det ligger mye læring for helsepersonell i dataene som nå er tatt ut, men ikke foreløpig. Først må dataene bearbeider, og det vil ta en stund.

Kjøper ikke forklaringen

Ingen andre virksomheter i hele Helse-Norge har hatt flere alvorlige hendelser hittil i år enn Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Klinikksjef Kirsten Hørthe mener det skyldes størrelsen på klinikken og at de har en god meldekultur, altså at de ansatte er flinke til å melde inn hendelser som selvmord, selvmordsforsøk og selvskading her enn andre steder i landet.

- God meldekultur kunne vært en forklaring for noen år siden. Men hvis jeg var leder, ville jeg ikke slått meg til ro med det. Mitt inntrykk er at alle helseforetakene er blitt flinkere til å melde. Antall meldinger har økt veldig de siste årene, sier leder Knut Fredrik Thorne i Norsk Pasientforening.

Fortvilte pårørende

Han mener det er flere årsaker til at så mange psykisk syke som er i behandlingssystemet tar livet sitt.

- Gjennom årene har jeg sett på 40-50 selvmord, og jeg ser noen røde tråder. Det er gjennomgående dårlig journalføring, risikovurderinger som er basert på det jeg vil kalle magefølelse og det glipper ved permisjoner, sier Thorne.

 - Hva med pårørende, blir de hørt?

- Nei!

Thorne svarer kategorisk, og forteller om fortvilte pårørende som ikke når fram.

- Helsetjenesten må begynne å forstå at pårørende og pasient er samarbeidspartnere.

LES OGSÅ: – Gjør så innmari vondt å oppleve

Kommentarer til denne saken