NORGE / BRASIL: Den brasilianske kvinnen søkte tilflukt i Brasils ambassade sammen med datteren på tre år, torsdag for to uker siden.Dette etter at barnevernet i en kommune i Søndre Buskerud vedtok midlertidig å frata kvinnen omsorgen for sin datter.

Etter det Drammens Tidende kjenner til skal barnevernet i den aktuelle kommunen ha fulgt etter kvinnen i bil, på vei til ambassaden. Kvinnen skal også ha blitt forsøkt pågrepet, men klarte å slite seg fri og kom seg over ambassadens terskel.

Får støtte fra barnefar

– Grunnlaget for beslutningen må barnevernet selv svare for. Min klient er uenig i grunnlaget for å frata omsorgen for datteren, sier kvinnens advokat Sindre Ulvund Løvgaard.

Løvgaard sier han ikke kan kommentere hendelsene den aktuelle torsdagen, men forteller at kvinnen føler seg sviktet av barnevernet. Han sier at kvinnen ikke har tillit til saksbehandlingen som er gjort.

– Mor og barn har det etter forholdene bra. De blir tatt godt vare på av ambassaden og får full støtte derfra, sier Løvgaard.

Kvinnen har hatt et ønske om å reise tilbake til Brasil med datteren. Etter det Drammens Tidende kjenner til støtter barnefaren dette.

– I Brasil har kvinnen familie, venner og et nettverk som venter henne, sier Løvgaard.

Datteren er født i Brasil og har dobbelt statsborgerskap. Kvinnen har ikke bodd lenge i Norge.

Vil ikke utlevere barnet

Advokaten forteller at Brasils ambassadør gir moren full støtte og nekter å utlevere barnet til barnevernet. De støtter opp om moren og farens ønske om at mor og barn får reise tilbake til Brasil.

– Slikt det står nå, så blir hun der til norske myndigheter og barnevern lar henne reise. I bunn og grunn ligger saken nå hos barnevernet og kvinnen venter på at de skal akseptere hennes avreise, sier advokat Løvgaard.

UD er informert om saken, men henviser til barnevernet i den aktuelle kommunen. Kommunalsjefen for barnevern i den aktuelle kommunen ønsker ikke å gå inn på detaljer i saken.

– Vi er i en god dialog med den brasilianske ambassaden. Begge parter er innstilt på å finne en god løsning for barnet, sier kommunalsjefen.

NRK opplyste sist uke at barnevernstjenestens vedtak bunner i en konflikt mellom foreldrene.