NORGE: – I dag skiller ikke boten mellom en som har stått parkert ett minutt for lenge og en som har stått en time for lenge. Det bør den gjøre, sier Frps finanspolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen til NTB.Partiet fremmer over påske et forslag for Stortinget om å innføre graderte parkeringsbøter, der størrelsen på boten reflekterer hvor lenge bilen har stått over tiden.

– For eksempel kunne botens størrelse være fem ganger minuttpris den første halvtimen, og ti ganger minuttpris neste halvtime. Etter en time kan man så få full bot, foreslår Solvik-Olsen.

Han understreker at bilister som feilparkerer eller er til hinder for andre, skal betale full bot. Det er byrden ved de små forseelser han vil lette.

– Det er fort gjort å feilberegne tiden når man er på bytur. Man husker et ekstra ærend som må gjøres, og tiden går. Da er det fryktelig irriterende å oppleve at man kanskje bare er noen minutter for sent tilbake til bilen, men er ilagt parkeringsbot på 500 eller 700 hundre kroner, sier Frp-representanten.

LES OGSÅ:18.000 bilister fikk parkeringsbot

(©NTB)