Gå til sidens hovedinnhold

Frykter for vannforsyningen

Artikkelen er over 8 år gammel

Rent vann i springen er ingen selvfølge i nær fremtid, mener Norsk Vann.

OSLO: Vann- og avløpssektoren har store utfordringer med klimaendringer, befolkningsvekst og vedlikeholdsetterslep for anleggene.Interesseorganisasjonen for vann- og avløpsbransjen, Norsk Vann, oppfordrer derfor til en nasjonal satsing for å sikre rent vann i springen og i naturen fremover.

– Vannet må høyere opp på den norske agendaen. Det er avgjørende med økt oppmerksomhet og innsats både i kommunene og på nasjonalt nivå, sier direktør Einar Melheim i Norsk Vann.

En fersk rapport fra organisasjonen viser at det ville koste formidable 1.053 milliarder kroner å bygge vann- og avløpsanleggene på nytt i dag. Det tilsvarer 40 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt. 62 prosent av dette beløpet gjelder de offentlig eide anleggene, mens 38 prosent gjelder private anlegg som huseiernes stikkledninger, andelsvannverk og anlegg i spredt bebyggelse.

Ifølge SSBs befolkningsframskriving vil Norge vokse med én million innbyggere innen 2030, noe som gjør det nødvendig å bygge ut ny infrastruktur for vann og avløp for å møte veksten.

– Mye av investeringene vil bli dekket av innbyggerne selv, gjennom de årlige vann- og avløpsgebyrene. Nå må også regjeringen bidra til den nasjonale dugnaden vi står overfor, oppfordrer Melheim. (©NTB)

Kommentarer til denne saken