Gulljakt endte i arrest

 Endelig trodde Per I. Hagen at skipet Pan Trader skulle komme i drift igjen. I desember 2007 startet arbeidet med ombygge og klargjøre skipet for nye oppgaver som moderskip for leting etter sunkne spanske skip på store havdyp. Men da det oppsto problemer med betaling stanset arbeidene i april 2008, og siden har skipet ligget i arrest i Drammen.

Endelig trodde Per I. Hagen at skipet Pan Trader skulle komme i drift igjen. I desember 2007 startet arbeidet med ombygge og klargjøre skipet for nye oppgaver som moderskip for leting etter sunkne spanske skip på store havdyp. Men da det oppsto problemer med betaling stanset arbeidene i april 2008, og siden har skipet ligget i arrest i Drammen. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Men Pan Trader har ligget i arrest i Drammen i over to år.

DEL

 DRAMMEN: I november 2007 ble det inngått kontrakt om at M/S «Pan Trader», som lå i opplag utenfor Hurum, skulle ombygges og klargjøres ved Drammen Yard AS (kjent som Drammen Skipsreparasjon/Slip’en).

LES OGSÅ: Gulljegerne i Florida

Bakgrunnen var at eieren av skipet, det Panama-registrerte selskapet Globetrotter SA, i 2006 inngikk en kontrakt med en investorer i USA om å bruke skipet til undervannsoppdrag.

Agent

Agent for Globetrotter er Drammens-rederen Per I. Hagen, gjennom sitt selskap Cob Line International AS.

Han hadde kjent familien Fisher fra Key West i Florida, USA siden 1990-tallet, og hadde nå inngått en avtale med et konsortium ledet av Kim Fisher (se egen sak om Fisher-familien - "Gulljegerne i Florida").

– Skipet skulle operere ROVer (fjernstyrte undervannsfartøy) som skulle gå på store dyp ned til 10.000 meter. Blant annet bygget vi en operasjonssentral om bord med 12–15 TV-skjermer, forteller Per I. Hagen til Drammens Tidende.

Gullskatter

Målet var å lete etter gullskatter etter forliste spanske seilskuter. Fisher-familien har bygget sin formue på funnet av den spanske gallionen «Nuestra Señora de Atocha» utenfor Key West.

Avtalen var å leie Pan Trader, og Fisher-konsortiet betalte et forskudd på 4 millioner amerikanske dollar for at skipet skulle settes i stand.

8. desember 2007 kom Pan Trader til Drammen Yard, og arbeidene begynte. 29. april ble arbeidene med Pan Trader stanset på grunn av manglende betaling, og 7. juli fikk Drammen Yard arrest i skipet gjennom en kjennelse i Drammen tingrett.

Rettsaker

Dermed startet en lang rettsprosess som ennå ikke er ferdig.
I januar 2009 behandlet Drammen tingrett erstatningskravet fra Drammen Yard mot Globetrotter SA på 3.348.843 kroner, samt krav på kaileie og dekning av strømutgifter.

Drammen Yard fikk fullt medhold i retten, men saken ble anket til Borgarting lagmannsrett.

Medhold

Her gikk ankesaken 24.–26 november 2009, og dom ble avsagt 13. januar 2010, en dom som ga Drammen Yard fullt medhold, selv om lagmannsretten konstaterte grove saksbehandlingsfeil i Drammen tingrett.

En ny anke fra Globetrotter ble avvist av Høyesteretts kjæremålsutvalg.

Men saken er ennå ikke slutt, for i oktober møtes partene igjen i retten, denne gang for å behandle motkravet fra Globetrotter. Eieren av Pan Trader krever 213.937 kroner som de mener de har til gode fra Drammen Yard.

Denne rettssaken skal også behandle sakskostnadene og kravet fra Drammen Yard om tvangsfullbyrdelse av kravet sitt.

Lei

I mellomtiden blir Pan Trader liggende ved kai ved Drammen Yard.

– Jeg er rimelig lei av denne saken nå, sier Per Knutsen, daglig leder ved Drammen Yard.

Han kan fortelle at de hadde Pan Trader inne til reparasjon i 1989 etter at skipet hadde fått trykket inn begge sidene av is mens det ble brukt som forsyningsskip for fiskeflåten i Arktis.

– Deretter gikk skipet rett i bøyene ved Hurum før den nå kom tilbake, sier Knutsen.

London

Det er ikke bare Drammen Yard som har vært i retten om Pan Trader. Konsortiet ledet av Kim Fisher gikk til privat voldgiftskrav mot Globetrotter i London, og vant der fram med sitt krav på rundt fire millioner dollar.

– Det var avtalt at eventuelle tvister i forbindelse med leie av Pan Trader skulle avgjøres med voldgift ved retten i London, forklarer advokat Lars Karsten Musæus.

Han er partner i Simonsen Advokatfirma i Oslo, og representerer konsortiet til Kim Fisher i Norge.

– Jeg har fortsatt et oppdrag for dem, ja, men jeg ønsker ikke å gå i detaljer om hva vi nå gjør, sier Musæus.

Verdier

Den eneste verdien til selskapet Globetrotter er skipet Pan Trader, som Drammen Yard har arrest i. Musæus vil ikke si noe om det planlegges rettslige skritt i Norge for å sikre seg når det gjelder voldgiftsavgjørelsen fra London.

– Skipet er påkostet nærmere 30 millioner kroner. Klart det er bittert at leieavtalen med Fisher-familien gikk i vasken. Jeg har kjent dem siden jeg møtte faren, Mel Fisher, på 90-tallet i Key West, sier Per I. Hagen.

Skattejakter

Han kan fortelle at Kim Fisher og andre representanter har vært i Norge flere ganger.
– Det er ganske utrolige historier de kan fortelle om skattejaktene etter sunkne spanske skip, sier han.

Planen var å bruke Pan Trader til å søke med ROVer på store havdyp i Atlanterhavet utenfor Florida. For det er en rekke spanske skip lastet med gull, sølv og andre verdier som skal ha gått ned i storm og uvær på vei fra Amerika til Spania.

– Hva skjedde med gulljakten?

– Vel, de fant seg et annet skip, mer vet jeg ikke, sier Hagen.

Han kan fortelle at det jobbes med å skaffe nye oppdrag for Pan Trader innen undersøkelser og kartlegging av havbunnen på store dyp. Intet skal dog være klart ennå.
 

Artikkeltags