Hadde 86 psykiatrioppdrag på én måned

Av og
Artikkelen er over 5 år gammel

I løpet av tre døgn rykket politiet ut fem ganger til en psykisk syk mann som truet med å ta livet sitt. Klikk på grafikken over for å lese historien dag for dag.

DEL

DRAMMENSDISTRIKTET: Fire ganger ble mannen vurdert av lege. Men tre av legene avviste at mannen trengte psykiatrisk behandling, selv om politiet mente det var åpenbart at han trengte hjelp. Dermed måtte politiet kjøre ham hjem igjen, slik det også fremgår av grafikken.

Da han havnet i slåsskamp med samboeren og skadet henne, måtte politiet rykke ut for fjerde gang. Legen som ble tilkalt da, var enig i at mannen måtte ha behandling og la ham inn på psykiatrisk avdeling.

Åtte væpnede tilfeller

Politiet i Drammen har hittil ikke registrert hvor mye ressurser de bruker på å ta seg av psykisk syke personer. Dét har de imidlertid gjort den siste måneden. Ifølge Morten Qvist som leder operasjonssentralen ved Søndre Buskerud politidistrikt, har de i løpet av den siste måneden hatt 86 rene psykiatri-oppdrag. 32 av dem har endt med innleggelser.

– På disse 86 oppdragene brukte vi i gjennomsnitt to timer pr. tilfelle. Med minimum to tjenestemenn pr. oppdrag betyr det at politiet på én måned brukte 344 timer på rene psykiatrioppdrag.

Åtte av disse oppdragene var væpnede, noe som betyr at det var fire eller flere tjenestemenn som rykket ut. Det reelle timetallet er dermed enda høyere enn 344. Dette betyr at politiet her i distriktet bruker mer enn tre årsverk på å håndtere psykiatriske tilfeller, dersom trenden fra den første måneden med registrering holder seg.

LES OGSÅ: Versting kan ikke straffes

Øltyv får ture fram

– Fribillett til kriminalitet

Mange av oppdragene politiet rykker ut på, er en blanding av psykiatri, rus og kriminalitet. Dette gjør situasjonen enda mer kompleks.

Visepolitimester Jan Erik Strøm ved Drammen politistasjon sier at det er vanskelig å plassere personene i én kategori, ettersom situasjonen er så sammensatt.

– Når noen av disse også er soningsudyktige, har vi heller ikke mulighet til å straffeforfølge dem. Disse har da på en måte en fribillett til å utføre kriminelle handlinger. Dette er selvsagt en frustrasjon for oss, men også for vedkommendes familie og nabolag, sier Strøm.

LES OGSÅ: Truet med å skyte alle på Nav. Kan ikke straffes

Flere bør fengsles

Ressurskrevende

Operasjonsleder Olav Myrvold ved Søndre Buskerud politidistrikt må stadig håndtere slike situasjoner og dermed omprioritere mannskapene sine. Sakene er ressurskrevende, men politiet har ikke noe valg. De er helt nødt til å ta disse sakene på alvor.

– Problemet er todelt. Det er synd at vi skal bruke så enorme ressurser på noe som nesten er ren psykiatri. Samtidig er dette også et ordensproblem, og enkelte ganger involverer det straffbare handlinger, sier Myrvold.

Når politiet må bruke ressurser tilsvarende mer enn tre årsverk, sier det seg selv at andre saker må nedprioriteres.

– Dette er et samfunnsproblem som vi er nødt til å bistå med. Men vi bruker store ressurser her, som vi kunne ha brukt på andre viktige ting. For oss virker det som om kriteriene for å bli innlagt til psykiatrisk behandling av og til er for strenge, sier den erfarne operasjonslederen.

LES OGSÅ: Naboer måtte evakueres under låvebrann

Hele blokka fikk håndskrevne brev fra Jehovas vitner

Artikkeltags