Helsetopp på Nato-kurs i Roma i fem måneder

Bente Mikkelsen gir seg som sjef i Helse Sør-Øst som eier Drammen sykehus.

Bente Mikkelsen gir seg som sjef i Helse Sør-Øst som eier Drammen sykehus.

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Mens sykehusene må kutte, drar direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst på fem måneders Nato-kurs i Roma til 350 000 kroner.

DEL

OSLO: Mikkelsen er direktør i Helse Sør-øst som har ansvaret for sykehustjenestene på Østlandet. Fra februar til mai i år skal hun gå på seniorkurset til NATO Defence College i Roma. NATO Defence college er en militær høyskole.

På pensum på seniorkurset som Mikkelsen skal følge står blant annet global sikkerhet, NATO før og nå, transatlantisk samarbeid og kriseledelse.

Forsvarsdepartementet betaler kursavgiften. Helse Sør-øst dekker bolig, kostgodtgjørelse og reisekostnader under oppholdet. Prisen for oppholdet er beregnet til 350 000 kroner. I tillegg beholder hun lønnen sin.

Riktig og viktig

- Jeg tror dette studieoppholdet både vil utfordre meg, samtidig som jeg er trygg på at jeg får kunnskap og innsikt som vil være verdifull når jeg kommer tilbake som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF etter sommeren, sier Mikkelsen til dt.no

På spørsmål om kurset er relevant for å lede Helse Sør-Øst henviser hun til styreleder  Frode Alhaug.

- Helse Sør-Øst er en stor virksomhet med en omsetning på 60 milliarder kroner. Studieoppholdet ved Nato Defense College har svært høy kvalitet, og vi ser det som riktig og viktig å la administrerende direktør få anledning til ytterligere å utvikle seg som leder gjennom dette studieoppholdet. Det mener jeg er en god investering for Helse Sør-Øst, sier Alhaug.

Les mer om Nato Defence College

Virker mer som ferie enn kurs

Drammens Tidende har de siste ukene skrevet at sykehusene i Vestre Viken må kutte 330 millioner i år. Så tøffe er kuttene at fylkeslegen er redd for at det kan gå utover kvaliteten i tilbudet til pasientene.

Styret i Vestre Viken uttalte også i forbindelse med budsjettet for 2012 at de er svært bekymret for økonomien. Også i Oslo har det vært turbulent i forbindelse med omorganisering.

Tom Henri Hansen, foretakstillitsvalgt for Den norske legeforening i Vestre Viken, mener Bente Mikkelsens studieopphold sender uheldige signaler.

– Jeg synes det sier noe om tanker om egen storhet og liten evne til selvkritisk refleksjon, sier han.
– Jeg tror ikke hennes lederegenskaper blir noe bedre. Det virker mer som ferie enn kurs.

Hansen viser til at kursmidlene for de ansatte ved sykehusene Mikkelsen er sjef for flere ganger er blitt skåret kraftig ned. Han mener hun burde gått foran med et godt eksempel.

– Men for all del; det virker ekstremt komfortabelt å oppholde seg i Roma på denne tiden av året, sier Hansen.

– Hva er det du sier? Skal hun på NATO-kurs i Roma?

Anne Grete Bjelland, ansattrepresentant for Norsk Sykepleierforbund i styret i Vestre Viken, tror nesten ikke det hun hører.

– Dette er helt feil signal å sende når de ansatte verken får kompetanseheving eller andre stimuli, sier hun.

Også Hilde Kr. Arnesen, foretakstillitsvalgt for Sykepleierforbundet og styremedlem (bildet), er kraftig provosert.

– Det går bare ikke an. Dessuten er timingen helt feil. Vi står midt i en vanskelig prosess bestemt av Helse Sør-Øst. Da trengs det oppfølging og stabilitet, mener hun.

- Nå er en anledning

- Er det  et godt signal å dra på et slikt kurs i en slik situasjon, Bente Mikkelsen?

- Det blir aldri en helt perfekt timing for å være borte en periode. Jeg har ved flere anledninger drøftet opplegg for selvutvikling med både nåværende og tidligere styreleder i henhold til de mål styret har satt for administrerende direktør, men har tidligere ikke funnet anledning. Nå har vi etablert en solid ledelse i det regionale foretaket, og vi ser at omstillingene i regionen tar form med strategiprosesser i flere helseforetak. Vi har også fått på plass permanent ledelse ved sykehusene som er involvert i hovedstadsprosessen. Ut fra dette har jeg vurdert at det nå er en anledning for å ta permisjon, sier Mikkelsen.

Politikere reagerer

Stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen (Fremskrittspartiet) fra Buskerud sier til NRK det vitner om dårlig dømmekraft når helseforetakene samtidig må spare penger. Kurset er sikkert bra, men en toppleder bør i utgangspunktet ha disse kvalifikasjonene. Det høres umusikalsk ut for meg, sier Knudsen til NRK.

Per Olaf Lundteigen (Sp) blir provosert over det han hører.

– Dette er sterkt å høre. Jeg har vært på styremøter i Vestre Viken der ledelsen forteller de ansatte at de må spare penger. De kan ikke videreutdanne seg eller gå på kurs fordi de må spare penger, sier Lundteigen til NRK.

Les flere nyheter på dt.no
 

Artikkeltags