Her mister 77 jobben

Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Amedia har besluttet å legge ned sitt trykkeri på Borgeskogen industrifelt i Stokke kommune. Nedleggelsen skjer etter at Amedia Trykk og Distribusjon har gjennomført en større utredning av sin trykkerikapasitet på Østlandet.

DEL

VESTFOLD: Redusert trykkerivolum og optimalisering av produksjonsprosessene er de viktigste faktorene som gjør at Amedia nå har overkapasitet på sine trykkerier på Østlandet.- Vi har gjennomført en grundig gjennomgang av våre trykkerier på Østlandet og har gjort kapasitets- og sårbarhetsanalyser i forkant av beslutningen, sier konserndirektør John Kvadsheim til Sandefjords Blad, som også legger til at hele bransjen har utfordringer med overkapasitet i forhold til det synkende opplaget på papiravisene.

I forbindelse med nedleggelsen vil de avisene som i dag trykkes på Borgeskogen ,bli fordelt mellom Amedias trykkerier i Larvik og Lillestrøm. Samtidig vil enkelte oppdrag også bli flyttet fra Lillestrøm til Amedias trykkeri på Biri.

Sinne blant de ansatte

- Vi er dypt uenige med konsernledelsen i avgjørelsen, sier tillitsvalgt for trykkeriet, Terje Isaksen til SB.

Både han og tillitsvalgte for pakkeriet, Ola Brage Hansen, er enige i at Amedia nå graver sin egen grav uten en framtidsrettet plan.

De 77 ansatte har reagert med sinne og frustrasjon. De har svært liten forståelse for avgjørelsesgrunnlaget.

Stemningen idet skiftlag A går i gang med trykkingen av morgendagens aviser tirsdag ettermiddag, er laber på trykkeriet i Vestfold.

LES OGSÅ: Sju mister jobben i konkurs

Skal ikke gå utover kundene

- Vi er trygge på at endringene kan gjennomføres uten ulemper for verken interne eller eksterne kunder. Vi er nå i ferd med å utarbeide en plan for flyttingen av oppdragene og vil sørge for at alle kunder får god informasjon om hva dette innebærer, sier konserndirektør Kvadsheim.

Nedleggelsen vil bety at de 77 ansatte ved trykkeriet mister sitt nåværende arbeid.

- Vi har hatt et godt samarbeid med de tillitsvalgte. Dette har vært en vanskelig beslutning, men vi opplever at det har vært gode drøftinger i prosessen, utdyper Kvadsheim, som også legger til at det vil bli etablert et eget omstillingsprogram for dem som blir berørt, med ekstern assistanse og rådgivning til de ansatte.

Nedleggelsen av trykkeriet forventes fullført i løpet av de neste seks til ni månedene.

Vil selge bygget

Amedia eier industribygget på Borgeskogen og vil gjennomføre et salg av dette som del av nedleggelsen.

Borgeskogen ligger like vest for E18, omtrent midtveis mellom Sandefjord og Tønsberg.

Dette Sandefjords Blad før nedleggelsen ble bekreftet:

Gjennom Amedia-konsernets kutt på 500 millioner kroner, kan fire trykkerier på Østlandet bli til tre, og ett av de største på Borgeskogen står i fare for å bli nedlagt. Da kan så mange som 77 stykker miste jobben, og i dag klokka tre faller dommen fra konsernledelsen.

Amedia Trykk Stokke trykker i dag over 30 faste avistitler bl.a. Drammens Tidende, Tønsberg Blad, Sandefjord Blad, TA, Fredrikstad Blad, Oslo-avisene, Asker og Bærum Budstikke, Moss Avis, Lierposten, Laagendalsposten, for å nevne noen.

Trykkeriet på Borgeskogen er ett av fire Amedia har på Østlandet, sammen med trykkerier i Larvik, Lillestrøm og Biri. Til nå er det bestemt at Biri skal få bestå, og konsernet har tidligere uttalt at ett – to trykkerier skal nedlegges som en del av kostnadskuttene på 500 millioner kroner. Larvik er i forholdsvis et lite trykkeri, mens det ligger større besparelser i å legge ned et større trykkeri som Borgeskogen, der det i dag er 78 årsverk.

Vil få konsekvenser for avisene

Konserntillitsvalgt Marianne Østlie forteller at avgjørelsen fra ledelsen vil bli offentliggjort klokka 15 tirsdag.

- Vi tillitsvalgte har fått være med i prosessen, men den endelige beslutningen er det ledelsen som har tatt. Vi vet ingenting før i ettermiddag, sier hun til Sandefjords Blad.

Østlie sier at dersom Borgeskogen blir nedlagt, vil det bli noen flere jobber i de andre trykkeriene, men ikke særlig mange.

- Vi er selvfølgelig ikke glad for en sånn mulig masseoppsigelse. Det berører mange mennesker, og det er ikke så lett for noen som jobber trykkeri å finne tilsvarende jobb. Da blir det å søke seg til annen bransje og starte helt på nytt, sier hun.

En slik nedleggelse vil få konsekvenser også for papiravisene som benytter seg av trykkeriet. Blant annet er det en forutsetning at alle avisene får tidligere tidsfrist enn det de har i dag, og arbeidet med dette er allerede i gang i flere mediehus.

Artikkeltags