Gå til sidens hovedinnhold

– Kan dømmes til tvunget psykisk helsevern på livstid

Artikkelen er over 9 år gammel

Anders Behring Breivik kan bli dømt til tvunget psykisk helsevern på livstid, opplyser statsadvokat Inga Bejer Engh.

OSLO: Engh forklarte på en pressekonferanse tirsdag hvorfor Breivik kan unngå fengselsstraff dersom de sakkyndiges konklusjon blir endelig.


– Når en person er psykotisk når han begår en straffbar handling, kan han ikke dømmes til fengselsstraff. Han kan heller ikke dømmes til det vi kaller forvaring. Vedkommende har da en så alvorlig psykisk lidelse at det ikke er forsvarlig å idømme ham fengselsstraff, sa Engh.

Prinsippet om at en utilregnelig person ikke kan straffeforfølges, har vært rettsprinsipp i Norge siden middelalderen. Utilregnelige lovbrytere som har begått alvorlig kriminalitet og som man vurderer som farlige, kan dømmes til tvunget psykisk helsevern.

– Det vil si at de dømmes til tvunget opphold i psykiatrien, om nødvendig for resten av livet. Bakgrunnen for dette er at vi som samfunn har behov for å beskytte oss mot utilregnelige personer. Dersom den endelige konklusjonen blir at Anders Behring Breivik er utilregnelig, vil vi be retten avsi en dom om tvunget psykisk helsevern, sa Engh.

Dom må fornyes hvert tredje år

En dom om tvunget psykisk helsevern må fornyes av retten hvert tredje år, opplyser statsadvokat Inga Bejer Engh.

Den opprinnelige dommen vil da ligge til grunn når dommen skal fornyes, og det vil ikke finne sted ny prøving av sakens fakta, forklarte Engh.

– Retten vil ved en slik fornyelse kun ta stilling til hvorvidt vilkårene for fortsatt tvunget psykisk helsevern er til stede. Det avgjørende for retten er da hvorvidt vedkommende fortsatt utgjør en fare for samfunnet, sa Engh.

– Overføring til dom ved psykisk helsevern skal opprettholdes så lenge det er behov for det. Bruk av denne reaksjonsformen kan vare livet ut så lenge domfelte fortsetter å utgjøre en fare for samfunnet, sa hun videre.

Lege bestemmer sikkerheten

Dersom Anders Behring Breivik blir dømt til tvungent psykisk helsevern er det en lege som skal bestemme det faglige innholdet i behandlingen og sikkerhetstiltakene rundt ham.

Legen vil imidlertid være pliktet til å ta hensyn til behovet samfunnet måtte ha til å beskytte seg mot domfelte, opplyste statsadvokat Inga Bejer Engh på en pressekonferanse tirsdag.

Påtalemyndigheten vil ha en viss mulighet til å holde kontroll med sikkerhetstiltakene rundt domfelte. Dersom faglig ansvarlig lege skulle beslutte å overføre domfelte fra lukket til åpen avdelingen, kan han ikke gjøre dette uten samtykke fra påtalemyndigheten.

Dersom legen og påtalemyndigheten er uenige, vil saken bli avgjort av sykehusets kontrollkommisjon, som vanligvis ledes av en dommer.

Statsadvokatene understreket at dersom Breivik dømmes til tvungent psykisk helsevern, vil påtalemyndigheten følge med og sørge for at sikkerhetstiltakene møter samfunnets behov.

TEMA: Terrorangrepene 22. juli

Kan sprerres inne etter friskmelding

Engh viste til en lite brukt bestemmelse som sier at en person kan holdes bak lås og slå selv om han skulle bli erklært frisk, såfremt det kan godtgjøres at han utgjør en fare for samfunnet.

Det er Den rettsmedisinske kommisjon som skal ta stilling til de to rettspsykiatriske sakkyndiges rapport.

En uttalelse om enten støtter eller bestrider konklusjonene er ventet før jul.(©NTB)

Kommentarer til denne saken