MODUM: Senest 3. juni må hun og sønnen forlate landet og reise tilbake til fattigdom på Filippinene. Da har hun bodd og arbeidet i Norge siden 2007, fått skattekort, giftet seg og fått en sønn som nå er seks måneder gammel.

– De er i ferd med å ta fra meg familien min, på grunn av en formalitet, sier Ole Kristian Navrud. Formaliteten er en kode i visumet. Det fastslår at hun hadde arbeids- og oppholdstillatelse.

At hun bare kunne arbeide som au pair, var det ifølge Navrud ingen som fortalte. Verken lokalt politi eller skattemyndighetene kunne fortelle hva koden betydde. I samtale med skattemyndighetene fikk de opplyst at hun hadde arbeidstillatelse og skattekort kom i posten.

Koden

22. november 2008 troppet Ole Kristian Navrud og hans kone opp hos lensmannen i Modum. Nytt visum bli limt inn i passet. Det står klart og tydelig «arbeidstillatelse». Deretter kommer koden «UF 4a 2b».

– Vi ante ikke hva det sto for og vi fikk heller ingen forklaring. Den lokale lensmannen kunne ikke svare oss. Heller ikke en tjenestemann ved utlendingskontoret på Hønefoss. Vi ble henvist til hjemmesiden til UDI. Heller ikke der fant vi noe relevant informasjon. Jeg ringte for sikkerhets skyld til skatteetaten. De sa at alt var i orden. Få dager senere kom skattekortet for 2008, forteller Navrud.

Fikk jobb

28-åringen kom til Norge i 2007 som au pair. Det ble ikke noe lykkelig tid for kvinnen. Hun følte seg som familiens tjener og ikke som et familiemedlem. Høsten 2007 traff hun Ole Kristian Navrud på en sosial tilstelning i Drammen. Han ønsket å hjelpe henne ut av en vanskelig situasjon og hun flyttet til Modum. Kort tid etter blir de et par.

– Vi søkte om fornyet arbeids- og oppholdstillatelse og det gikk i orden. Kona mi begynte på norskurs og fikk seg etter hvert jobb på et bakeri. Hun hadde jo arbeidstillatelse og skattekort, forteller Ole Kristian Navrud og ser bort på kona som holder på å mate sønnen.

– Det er tungt å vite at om tre og halv uke så sendes de ut av landet. Jeg får ikke se sønnen min vokse opp, legger han til med tårer i øynene.

Informert alle

De to har sendt kopi av arbeidskontrakter og lønnsslipp til UDI. Kona har betalt skatt til den norske staten.

Familien står nå midt oppe i en svært dramatisk situasjon. Det er ikke første gang. Natt til 21. april 2008 brenner huset deres ned og de redder seg ut med et nødskrik.

– Alle papirer og all dokumentasjon, som kunne kommet til nytte nå ble flammens rov, sier Ole Kristian Navrud.

Logisk brist

– Jeg har informert alle. Hadde jeg ikke villet informere om at jeg arbeidet på bakeriet, så hadde jeg aldri fortalt det. Jeg trodde jeg hadde lov til å ha vanlig arbeid. Det står jo i passet mitt, sier 28-åringen.

I juni 2008 giftet de to seg – først i Norge. Deretter ny vielse på Filippinene. Etter at ekteskapet ble inngått søkte de om familiegjenforening. Navruds kone har en seks år gammel sønn på Filippinene og de ønsket å få ham hit til landet.

– I forbindelse med søknaden om familiegjenforening sendte vi dokumentasjon til UDI om hvor hun arbeidet. Det ble sendt kopi av skattekort, lønnsslipp og arbeidskontrakt. Vi hadde jo aldri gjort det hvis vi hadde hatt noe å skjule. Vi fikk aldri noen tilbakemelding fra UDI om at hun ikke hadde lov til å jobbe, sier Navrud.

Fikk ikke skattekort

Det var i januar i fjor at familien oppdaget at noe var galt. 28-åringen fikk skattekort for 2009. UDI fastslo at hun hadde arbeidet ulovlig. Alle forsøk på å forklare er avfeid. Nå er alle ankemuligheter blitt brukt opp og i går fikk de endelig dato for utvisning.

– Jeg kan ikke flytte til Filippinene. Jeg har omsorg for to barn fra før av. Jeg må selge huset mitt. Klarer ikke å sitte med det på en inntekt. Jeg ber om at noen kan hjelpe oss. Vi har handlet i god tro. Forsto ikke at vi gjorde noe galt. Straffen for forseelsen er forferdelig streng. Jeg mister familien og kona og sønnen min blir sendt til et av verdens fattigste land. Vi kan gjerne betale tilbake alt hun har tjent bare vi får være sammen, trygler Ole Kristian Navrud og hans kone.

Søndag er det barnedåp for den lille gutten. Han aner ikke noe om det som skjer. Skjønner ikke at mamma og pappa er veldig lei seg.

Ikke samsvar mellom pass og vedtak

I vedtaket fra Utlendingsdirektoratet om at kvinnen må ut av landet, står det at det skal være skrevet i passet til kvinnen at hun kun kan arbeide som au pair. Det er ikke riktig.

«Vedtaket ble ifølge påtegning fra politiet utlevert av politiet 10.12.2007 og tillatelsen er 12.12.2007 påført klagerens pass som «Arbeidstillatelse, uf 4a 2b au pair», skriver Utlendingsnemnda. Det er ikke riktig. I kvinnens pass står ikke «au pair» nevnt i det hele tatt.

– Jeg synes det er ille at de ikke skriver det som er riktig. Det er jo nettopp det faktum at vi trodde hun hadde ordinær arbeidstillatelse som gjorde at hun tok seg jobb på bakeriet. Hadde hun visst at hun bare fikk arbeide som au pair så hadde vi jo forholdt oss til det, sier Navrud.

Viser til dommen

Leder av Utlendingsnemnden Tone Brosstad viser kun til vedtaket. Der heter det at kvinnen må forlate landet og at hun har brutt vilkårene for opphold ved å ha annet arbeid enn som au pair.

Hun er derfor utvist for to år fra Norge. Deretter kan de søkes om familiegjenforening. Normal saksbehandlingstid der er cirka ett år. Det betyr at Ole Kristian Navrud ikke kan bli gjenforent med kona og barn før sønnen er nær fire år gammel.

– Jeg mister flere år av oppveksten til sønnen min. Det er helt uforståelig for meg, sier Navrud.

Politikere på banen

Flere lokalpolitikere i Modum er i ferd med å engasjere seg i saken rundt familien Navrud. Ordfører Terje Bråthen (Ap) sier han vil sette seg inn i saken og forsøke å hjelpe den fortvilte familien.

Også Jon Hovland (H) og Odd Georg Hansen (Frp) vil be sentrale politikere på Stortinget engasjere seg i saken.

Har rutiner

Lensmann Jarle Hopperstad i Modum sier at de har rutiner for håndtering av utlendingssaker.

– Vi forholder oss til utlendingskontoret på Hønefoss og de vedtak som ellers fattes, sier Hopperstad.

Han vil ikke spekulere i om det kan ha blitt begått en uheldig glipp ved lensmannskontoret og at kvinnen ikke ble informert om at arbeidstillatelsen hadde begrensninger.