SVELVIK : Ole Kolbjørnsæter (72) har sagt fra at han ikke tar gjenvalg. Han har sittet 16 år sammenhengende i kommunestyret. Hele tiden som den eneste representanten for sitt parti.

Hvor betydningsfull Ole Kolbjørnsæter er innen politikken og i menighetslivet i Svelvik, viser det faktum at menighetsbladet ble lagt ned da han ble syk for ett år siden. Bladet er siden blitt lagt ned for godt.

LES OGSÅ: Meldte seg ut av KrF

Ikke nok folk

– Vi ser oss ikke i stand til å stille noen liste. Jeg vil legge fram denne konklusjonen for vårt årsmøte i februar. Vi har rett og slett ikke folk å stille på listen. Det er forferdelig trist, forteller Ole Kolbjørnsæter.

- Jeg mener at et trekk i denne sammenhengen er å gjeninnføre Ungdommens kommunestyre. Det forsvant for snart åtte år siden. En slik forsamling bidrar på sikt til å få folk interessert i politikk, sier Ole Kolbjørnsæter.

LES OGSÅ: KrF-topp skviset ut

Fikk nei til fellesliste

Som et siste trekk, prøvde KrF å få Senterpartiet med på å stille en fellesliste.
Men det avslo Sp.

Svelvik Senterparti stiller definitivt med egen liste i kommunevalget, selv om det har vært litt tvil om Sp ville få det til.

– Vi skal ta en sjau nå for å få inn nok gode folk. Dette klarer vi, sier Inge Høyen. Han er gruppeleder for Senterpartiets enmannsgruppe i kommunestyret.
Høyen har etter en del tvil, sagt seg villig til å ta gjenvalg.

LES OGSÅ: Tøft for flere småpartier