Parkeringsbransjen er i dag et lite ville vesten, der private og offentlige, seriøse og useriøse selskaper jobber side ved side.


 
Noen selskaper er med i klageorganet for parkeringsselskaper, andre holder seg utenfor.

Reglene sier at offentlige selskaper kan ilegge 300-500 kroner, mens private selskaper har det samme regelverket, men gir fullstendig blaffen i det, og opererer ofte med gebyrer langt over 800 kroner.

Bransjen, interesseorganisasjoner og Samferdselsdepartementet har derfor jobbet i flere år med å finne nye felles regler for hele bransjen, som selv ifølge bransjens egen interessegrupper preges av mange useriøse aktører og uklare regler.

Kraftig forsinket

Allerede i 2011 kunne Nettavisen presentere det som da var et i praksis ferdig utkast til regelverk som skulle ut på høring, men årene har gått uten at noe har skjedd.
 
Men etter at reglene skulle vært klare før jul, vil reglene nå straks bli sendt ut på offentlig høring, skriver Nettavisen.

LES OGSÅ: Frp vil ha graderte parkeringsbøter

Slik blir endringene

Som Nettavisen tidligere har skrevet blir hovedendringen at det nå innføres flere satser:
 
600 kroner blir den nye standardsatsen.

Bagatellmessige overtredelser, som å glemme å trekke pakeringslapp på kjøpesentre med gratis parkering, skal derimot få halv sats på 300 kroner.
 
Grove overtredelser - som å parkere på fortau eller sperre trafikken - vil få en høy sats på 900 kroner.

Det skal også innføres regler om at gebyr ikke kan ilegges før fem minutter etter at tidspunktet på parkeringslappen er overskredet.

Reglene vil bli like for alle aktører - både private og offentlige. Det blir dermed slutt på at det er forskjellige regler og ansvarsforhold avhengig av om du parkerer på offentlig eller private plasser.

LES OGSÅ: Får gavekort etter p-bot

Blir konsesjonspliktig 

En annen vesentlig endring er at bransjen nå blir konsesjonspliktig. Målet er å luke ut de useriøse selskapene.
 
Store deler av utfordringene har vært såkalte «nullavtaler», der parkeringsselskaper påtar seg  å håndheve parkeringsbestemmelsene på et område uten at eieren må betale noe. Til gjengjeld sitter parkeringsselskapene igjen med alle inntekter fra gebyrer, noe som gir de lite incentiver til å bruke fornuft.
 
Selskapene vil også bli pliktig til å delta i en revidert klagenemnd. Årsaken til at nemnden vil bli endret, er at dagens Parkeringsklagenemnd anses å ha litt for tette bånd med bransjen, og en ønsker et mer uavhengig utvalg.

LES OGSÅ: P-vakt i basketak

Andre saker på dt.no:

«Vikki» blir i minst ett år

Ville kaste rådmannen – kastes ut av Høyre

Sture Bergwall settes fri